Sa ngalan ng Unang 5 Koponan ng LA / Mga Komunidad, salamat sa iyong interes na makipagsosyo sa amin at sa aming mga kasosyo!

Upang makagawa ng isang kahilingan na makisali sa mga magulang o residente mula sa isa o higit pa sa 14 na Pinakamahusay na mga heograpiyang Simula mangyaring basahin ang impormasyon sa ibaba:

Ang lahat ng mga kahilingan ay dapat na isumite ng hindi bababa sa 45 araw bago ang petsa ng kaganapan. Ang mga pagbubukod ay maaaring magawa ayon sa paghuhusga ng Koponan ng Pakikipag-ugnayan sa Network (NET).

Upang magsumite ng isang kahilingan mangyaring punan ang nasa ibaba “Form ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad."

Ang lahat ng mga kahilingan ay dapat na isumite ng hindi bababa sa 45 araw bago ang petsa ng kaganapan. Ang mga pagbubukod ay maaaring gawin sa paghuhusga ng Koponan ng Pakikipag-ugnayan sa Network. Ang lahat ng mga kahilingan ay ipoproseso sa loob ng (15) araw ng negosyo sa pagtanggap ng isang kumpletong form. Pinapayagan ng proseso ng pagsusuri ang NET upang masuri ang pagkakahanay ng pagkakataon sa pakikipag-ugnayan sa mga alituntunin at kasanayan sa paggabay, masuri ang "epekto" o antas ng impluwensya, at anumang iba pang mga kadahilanan para sa pagsasaalang-alang. Sa sandaling nakumpleto ang proseso ng pagsusuri, ang koponan ay susundan nang naaayon sa humiling. Dapat subaybayan ng humihiling ang kahilingan sa buong proseso. Mangyaring suriin ang Gabay sa Paghiling ng Oportunidad sa Pakikipag-ugnay sa Komunidad para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Koponan sa Pakikipag-ugnayan sa Network sa Maging*************************@Fi******.org.

Mga Prinsipyo at Kasanayan sa Gabay para sa Tunay na Pakikipag-ugnayan sa Komunidad:

Nasa ibaba ang mga gabay na prinsipyo at kasanayan para sa Tunay na Pakikipag-ugnayan sa Komunidad na co-designed sa aming mga kasosyo sa komunidad. Mangyaring gamitin ang checklist na ito sa ibaba kapag kinumpleto ang online na Form ng Kahilingan sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad.

GABAY PRINSIPYO Kahulugan PARA SA PAGSASALING NG KOMUNIDAD NG KOMUNIDAD

(Hindi nakalista sa pagkakasunud-sunod ng priyoridad)

1. Pagkahanay ng Komunidad - Ang mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan ng magulang, residente at pamayanan ng pamayanan ay umaayon sa mga prayoridad ng komunidad. 

2. Aninaw - Dapat isama sa mga kahilingan sa pakikipag-ugnay ang lahat ng nauugnay na konteksto, katwiran, pag-frame, mga inaasahan, at iba pang mga detalye na mahalaga para sa may kaalamang paggawa ng desisyon. Ang transparency ay nakasalalay sa pare-pareho at malinaw na komunikasyon sa buong proseso, kasama ang bukas na dayalogo sa pakikipag-ugnayan sa komunidad upang mas mahusay na maunawaan ang mga karanasan at pagbutihin ang mga proseso sa hinaharap. Pinapabilis ng transparency ang pananagutan ng magkaparehas, pag-level ng mga dinamika ng kuryente sa pagitan ng mga nagpopondohan, grantees, komunidad at iba pang mga nauugnay na stakeholder.  

3. Equity at Pagsasama - Ang mga pagkakataon sa pakikipag-ugnay ay dapat na ma-access sa lahat ng mga tao, anuman ang lahi / lahi, katayuan ng dokumentasyon, kasarian, pagkakakilanlang kasarian, kita, antas ng edukasyon, kagustuhan sa sekswal o ginustong wika. Ang pantay at nakapaloob na mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan ay dapat na lampas sa pagbibigay ng isang upuan sa talahanayan upang mapabilis ang ganap na may kapangyarihan na pakikilahok at kapwa pakinabang para sa lahat.  

4. Ibinahaging Pamumuno - Ang mga oportunidad sa pakikipag-ugnay ay dapat na ilipat ang kapangyarihan patungo sa mas sama-sama na pamumuno at paggawa ng desisyon, sa pamamagitan ng mga paraan na hindi nagpapahiwatig ngunit itinatag sa tunay na pagbuo ng tiwala at pagtitiwala.  

5. Paggalang - Ang mga kahilingan sa pakikipag-ugnay ay dapat gawin nang may maingat na kamalayan sa lakas ng lakas at pag-iisip ng oras, mapagkukunan, at kakayahan na kinakailangan ng mga kalahok at coordinator upang matupad ang kahilingan.   

6. Epekto ng Catalytic - Ang mga oportunidad sa pakikipag-ugnay ay dapat na humantong sa mga nakapagpapalit na kinalabasan na makakatulong sa pagpapanatili ng mga system sa hinaharap na baguhin ang gawain sa mga pamayanang Best Start at higit pa.  

Suriin-LIST PARA SA MGA KASANAYAN SA PAGGABAY PARA SA PAGKATUTO NG KOMUNIDAD NG KOMUNIDAD NG AUTHENTIC

Equity at Pagsasama 

☐ Ang lahat ng mga aspeto ng pagkakataon ay kasama at naa-access. 

☐ Ang mga miyembro ng komunidad ay tumatanggap ng bayad para sa kanilang oras at mga kontribusyon.    

☐ Iba pa  

Pagkahanay ng Komunidad 

☐ Ang pagkakataon sa pakikipag-ugnayan ay may isang malinaw na layunin, layunin at koneksyon sa mga priyoridad sa pagbabago ng pamayanan at mga alituntunin sa paggabay para sa pakikipag-ugnayan (tingnan ang mga prinsipyo) 

☐ Iba pa  

Ibinahaging Pamumuno 

☐ Ang Pagkakataon sa pakikipag-ugnayan ay may kasamang elemento ng mga codeign na nakikipag-ugnayan sa komunidad at mga kasosyo nang maaga sa proseso.  

☐ Iba pa  

Transparency at Paggalang 

☐ Ang kahilingan sa pakikipag-ugnayan ay may isang malinaw na timeline 

☐ Ang mga oportunidad sa pakikipag-ugnayan ay ibinabahagi sa RNG / Komunidad nang malaki sa personal ng humihiling na ahensya.  

☐ Ang mga resulta ng pakikipag-ugnayan ay ibinabahagi sa komunidad. 

☐ Iba pa  

Epekto ng Catalytic  

☐ Maaksyunan ang opurtunidad, na may malinaw na mga hakbang para sa pagsasama ng boses ng pamayanan sa panghuling kinalabasan. 

☐ Ang opurtunidad ay nakataas ang kakayahang makita ng mga prayoridad ng pamayanan at humahantong sa makabuluhang epekto sa mga kinalabasan ng pagbabago ng system 

☐ Iba pa  

isalin