Covid-19 - kilala rin bilang Coronavirus - ay isang nakakahawang virus na bahagi ng isang malaking pamilya ng mga coronavirus na nagdudulot ng mga karamdaman na magkakaiba ang kalubhaan, mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas matinding mga karamdaman. Ang COVID-19 ay tinatawag ding isang nobelang coronavirus sapagkat ito ay isang bagong pilay ng coronavirus na hindi pa nakilala sa mga tao.

Sa pangkalahatan, ang paghahatid ng mga coronavirus ay kumakalat sa pamamagitan ng:

  • Ang mga patak na ginawa sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahin
  • Isara ang personal na pakikipag-ugnay, tulad ng pag-aalaga ng isang taong nahawahan
  • Ang pagpindot sa isang bagay o ibabaw na may virus dito, pagkatapos ay hawakan ang iyong bibig, ilong, o mga mata bago hugasan ang iyong mga kamay

Kasama sa mga sintomas ng COVID-19 ang lagnat, ubo, kahirapan sa paghinga at pagkawala ng lasa / amoy. 

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ay ang pagtanggap ng isang bakuna sa COVID-19, magsanay ng mabuting kalinisan sa madalas na paghuhugas ng kamay at sa pamamagitan ng pag-iwas sa malapit na mga pakikipagtagpo sa lipunan. Para sa impormasyon sa paghahanap ng bakuna, bisitahin ang: http://www.first5la.org/article/covid-19-resources-where-to-get-the-covid-19-vaccine/

Physical_Distancing_animation_slides27ac3b43fc381c5f9.gif

Higit pang mga County, Estado at Pederal na Mga Site ng Mapagkukunan:

Pahina ng Mapagkukunan ng COVID-19 ng Estado ng California

Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng County ng LA: Coronavirus

Tumugon ang LA County: Paghaharap sa COVID-19

Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit: Coronavirus

211 LA County Resource Line - 211 LA ang sentral na mapagkukunan para sa pagbibigay ng impormasyon at mga referral para sa lahat ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao sa LA County. Bukas ito ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, na may mga bihasang Community Resource Advisors na handang mag-alok ng tulong sa anumang sitwasyon, anumang oras.

COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

Mga Bangko ng Mapagkukunang Pangkalusugan ng COVID-19: Mga Pangkalusugang Pangangalaga sa Kalusugan ng California: COVID-19 Clearinghouse California Pangunahing Pangangalaga ng Pambansang Asosasyon ng Komunidad na Pambansang Kolehiyo ng Asosasyon ng Los Angeles County COVID-19 na Proyekto sa Literacy: Mga Fact Sheet sa COVID-19 (Maramihang Mga Wika) Pagkuha ...

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

Impormasyon ng LAUSD Noong ika-8 ng Hunyo, 2020, naglabas ang California ng mga alituntunin para sa muling pagbubukas ng mga pampublikong paaralan: Mas Matibay na Sama-sama: Isang Gabay na Aklat para sa Ligtas na Pagbubukas muli ng Pahina ng Mapagkukunan ng LAUSD ng Mga Pampublikong Paaralan ng California: https://achieve.lausd.net/resources Nagbigay ang LAUSD ng hotline. .

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

Ang pandemik ay nakaapekto sa mga pamilya at pamayanan sa iba't ibang paraan. Mula sa pagkawala ng trabaho at kawalan ng access sa pagkain hanggang sa mga katanungan sa paligid ng pagbabayad ng renta at mortgage at pagpapatupad ng paradahan. Sa kabutihang palad, pinagsasama ng COVID-19 ang mga miyembro ng komunidad upang matulungan ang bawat isa ...

isalin