Paunti-unti Ang (LBL) ay isang mababang programa na nakabatay sa ebidensya na tumutugon sa mga hamon ng kahandaan sa paaralan para sa mga bata sa mga pamilyang WIC na nasa peligro para sa pagkabigo sa pagbasa at pagsulat. Ang pamilya ay ganap na nakikibahagi sa pagsuporta sa literacy na ito, na kung saan ay lalong mahalaga bilang 62 porsyento ng mga bata sa Los Angeles County na hindi dumalo sa preschool o nursey school (2014 survey ng Los Angeles County WIC). Sa pamamagitan ng paghabi ng LBL sa platform ng WIC na tumutukoy sa mga isyu na nauugnay sa peligro sa nutrisyon at kalusugan ng ina / bata, ang programa ay umabot sa higit sa dalawang-katlo ng lahat ng mga sanggol na ipinanganak sa LA County.

likuran

Noong Enero 13, 2011, inaprubahan ng Unang 5 Lupon ng Komisyoner ng $ 30 milyong paglalaan para sa Paunti-unting Programa.

Ang programa ay idinisenyo upang lumikha ng mga nakapupukaw na kapaligiran sa mga tahanan ng mga pamilyang WIC at isang kultura ng pamilya na nagsusulong ng literacy bago ang pagpasok sa paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga de-kalidad, naaangkop na edad na mga libro at mga handout na maaaring hindi magkaroon ng access o kaya ng mga pamilya. . Bilang karagdagan, ang programa ay nagbibigay ng patnubay na mapag-uugnay hinggil sa maagang kaalaman sa literasi at kaligtasan, na tumutulong sa mga pamilya na maunawaan kung ano ang aasahan sa kasalukuyan at papalapit na yugto ng pag-unlad ng kanilang anak.

Mga Layunin sa Pakikipagtulungan

Sa tulong ng programa ng LBL, at tulad ng ipinakita ng mga natuklasan sa pagsusuri ng programa, ang mga bata ay pumapasok sa paaralan na may higit na pangunahing mga kasanayan sa pagbasa at pagsasalita at mas handa na umunlad, matuto at magtagumpay.

Nagsisimula ang interbensyon ng LBL sa ikatlong trimester ng pagbubuntis, pinapayagan hanggang sa apat na mga contact ng LBL taun-taon, at nagpapatuloy hanggang sa 5 batath kaarawan kung kailan hindi na sila karapat-dapat para sa mga serbisyo ng WIC. Sa kanilang pagbisita sa WIC, natanggap ng mga kalahok sa LBL ang mga sumusunod:

  • Mga handout sa antas ng edad sa pagbabasa, pag-unlad, kaligtasan ng sambahayan at pakikipag-ugnayan ng pamilya.
  • Mga libro sa antas ng edad, de-kalidad na bata.
  • Ang patnubay ng magulang na nakatali sa mga milestones sa pag-unlad ng bata.
  • Mga koneksyon sa mahahalagang serbisyo sa pamayanan — pangangalaga sa bata, mga mapagkukunan sa pag-screen ng pag-unlad, preschool at iba pa.

Mga Pangunahing Milestone

Sa kabila ng kasalukuyang 10 mga lokasyon ng LBL sa LA County, naghahatid ang programa ng humigit-kumulang na 61,000 mga hindi kasali sa mga kalahok ng WIC taun-taon sa halagang humigit-kumulang na $ 3.2 milyon bawat taon, o para sa humigit-kumulang na $ 52 bawat kalahok, bawat taon.

Hanggang Hunyo 30, 2019, ang programa ng LBL ay mayroong:

  • Naabot ang 317,000 natatanging mga kalahok sa LBL
  • Nagbigay ng higit sa isang milyong naaangkop na naaangkop na mga libro at mga handout upang maihanda ng mga magulang ang kanilang mga anak para sa paaralan
  • Pinalawak ang papel na ginagampanan ng mga sentro ng WIC na lampas sa pagtuon sa nutrisyon upang maging mga lugar na natututo kung saan ang mga miyembro ng kawani ay nakabuo ng karagdagang kaalaman at kasanayan upang yakapin ang isang mas malawak na papel na pang-edukasyon
  • Nadagdagang pag-unawa ng mga magulang sa pag-unlad ng kanilang mga anak at mga aktibidad na naaangkop sa pag-aaral at hinihikayat ang mga magulang na ilapat ang kaalamang ito sa pamamagitan ng mga aktibidad na pang-edukasyon at kasiya-siya (hal. Pagbabasa nang mas madalas sa kanilang mga anak, pagsasama ng mga aktibidad sa pag-aaral sa pang-araw-araw na buhay sa bahay, atbp.)
isalin