Upang maabot ang aming Northstar, Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa apat na mga resulta na kumakatawan sa mga kundisyon na sa tingin namin ay dapat matugunan upang matiyak na ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na may kagamitan upang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Resulta 1: Ang mga pamilya ay may mga mapagkukunan, oportunidad and mga ugnayan upang ma-optimize ang pag-unlad ng kanilang anak.

Kapag umunlad ang mga pamilya, gayun din ang kanilang mga anak. Ang mga pamilya ay umunlad kapag bumubuo sila ng matatag na ugnayan sa kanilang pamayanan; may access sa tamang mga mapagkukunan; at may tulong sa pag-navigate sa mga system na sumusuporta sa famikasinungalingan, tulad ng edukasyon, kalusugan, kalusugan sa pag-iisip at iba pa. 

Resulta 3: Ang mga bata ay ligtas mula sa pang-aabuso, kapabayaan at otang trauma niya.  

Ang mga epekto ng isang traumatic na karanasan sa mga unang taon ay maaaring tumagal ng isang buhay. Ang pagkabalisa, takot at stress ay maaaring makaapekto sa pagpapaandar ng utak ng isang bata, mga pakikipag-ugnay sa lipunan, at kalusugan ng pisikal at emosyonal. Ang pagtugon sa trauma sa maagang pagkabata ay dapat na may kasamang pagtuon sa pagbawas sa pang-aabuso at pagpapabaya sa bata. 

Resulta 2: Ang mga bata ay tumatanggap ng maaga at napapanahong mga suporta at serbisyo sa pag-unlad.  

Ang pagpapaunlad ng bata ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata na gumawa ng mas kumplikadong mga bagay sa kanilang pagtanda - pag-upo, pagtayo, speaking, tumatawa, naglalaro. Ang regular na pag-screen ay makakatulong na makilala ang anumang pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali sa maagang yugto. Tinutulungan nito ang mga pamilya na ma-access ang mga serbisyo ng maagang interbensyon kung pinakamahalaga sila. 

Resulta 4: Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pangangalaga at edukasyon.  

Ang de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten ay humahantong sa tagumpay sa paaralan sa hinaharap. Tinutulungan nito ang mga bata na makakuha ng mga kasanayan sa nagbibigay-malay tulad ng pagbabasa, pagbuo ng wika at pagbilang. Ang de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon ay tumutulong din sa pagbuo ng mga kasanayang sosyo-emosyonal at bumuo ng positibong pakikipag-ugnay sa mga may sapat na gulang at kapantay. 

Ang apat na mga resulta ay hindi maaaring magawa nang nag-iisa. Iyon ang dahilan kung bakit nakikipagsosyo ang First 5 LA sa mga magulang, pamayanan, mga pampublikong ahensya, mga lokal na samahan at iba pang mga nagpopondo upang magtulungan patungo sa paglikha ng mga kundisyon para sa pinakamainam na kagalingan ng bata at tagumpay sa LA County. Nasa ibaba ang isang listahan ng aming kasalukuyang mga pagkukusa na gumagana upang makamit ang mga layunin.

African American Infant at Maternal Mortality (AAIMM)

Ang Los Angeles County AAIMM Initiative ay isang koalyong koalisyon na nakatuon sa pagtugon sa hindi katimbang na mataas na rate ng Black baby at pagkamatay ng ina at pagtiyak sa malusog at masayang pagsilang para sa mga pamilyang Itim sa LA County.

Maagang Pag-aalaga at Edukasyong Pamumuhunan sa Pag-access

Upang mabisang masuri ang halagang ibinibigay ng pakikilahok sa mga maagang programa sa pag-aaral sa isang bata, ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa isang tool na magbibigay-ilaw sa puwang ng pagkakataon na mayroon bago pa pumasok ang mga bata sa kindergarten.

Maagang Pagkakakilanlan at Pamamagitan (EII)

Mahalagang malaman kung ang pag-unlad ng isang bata ay nasa landas at upang matugunan ang mga alalahanin nang maaga. Itinaguyod namin ang pagbabago ng patakaran at mga system upang ang lahat ng mga bata ay maaaring maiugnay sa mga mapagkukunang kailangan nila upang umunlad.

Mga Programa sa Pagbisita sa Bahay

Ang lahat ng mga bagong ina ay nangangailangan ng tulong at suporta upang mapalaki ang isang malusog na sanggol, ngunit ang ilang mga ina ay nangangailangan ng kaunti lamang kaysa sa iba. Ang Piniling Pagbisita sa Bahay ay inilaan para sa mga ina na nangangailangan ng higit na pokus na suporta sa pangangalaga sa kanilang sarili at kanilang mga bagong silang na sanggol.

Pinakamahusay na Start Network

bawat Pinagsasama ng Best Start Network ang mga magulang at tagapag-alaga, residente, samahan, negosyo at institusyon ng gobyerno na sama-sama na bumuo ng isang paningin at bumuo ng mga diskarte upang lumikha ng pinakamahusay na mga pamayanan para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya.

Maagang Pag-aalaga at Edukasyong Pamumuhunan sa Kalidad

Bilang isang paraan upang suriin at pagbutihin ang kalidad ng mga maagang pag-aaral ng mga programa, sinimulan ng mga estado sa buong bansa na ipatupad ang Marka ng Kalidad at Pagpapabuti ng Sistema (QRIS). Ang pakikilahok sa QRIS ay tumutulong sa mga pamilya na makilala ang mga de-kalidad na programa at makakatulong sa mga programa na mapabuti ang kanilang kalidad ng pangangalaga para sa mga kalahok.

Mga Unang Koneksyon

Inilunsad ng Unang 5 LA ang Unang Programa ng Mga Koneksyon upang tugunan ang mga hadlang sa system at mabawasan ang mga pagkakaiba sa pag-screen para sa mga batang may Autism Spectrum Disorder at mga pagkaantala sa pag-unlad.

Ang Link Advocates, Governments, Families and Parks Intiative (Link)

Sinusuportahan ng modelo ng Link ang mga samahan na pinamumunuan ng pamayanan sa pagbuo ng kakayahan sa sibika at pagpaplano upang ma-access ang pagpopondo para sa mga parke at iba pang mga anyo ng pampublikong imprastraktura sa isang paraan na matutugunan ang mga prayoridad ng mga residente at pamilya sa mga pamayanan kung saan ito pinaka kinakailangan. 

Dual Language Learner (DLL) Initiative

Ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa Quality Start Los Angeles at funder na First 5 California upang ipagdiwang at mas mahusay na suportahan ang mga nag-aaral ng dalawahang wika mula kapanganakan hanggang edad 5 sa paglulunsad ng Dual Language Learner (DLL) Initiative.

Mga Pamumuhunan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa Workforce

Ang ugnayan sa pagitan ng kalidad ng isang maagang pag-aaral na programa at ang mga trabahador ay hindi mapaghihiwalay. Ang matatag, tumutugon at naaangkop na naaangkop na mga ugnayan sa pagitan ng mga bata at tagapag-alaga ay sentro ng malusog na pag-unlad ng utak.

Tulungan Mo Akong Lumago

Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtataguyod ng lokal na kolaborasyon ng cross-sektor upang mapalakas ang maagang pagkilala sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali.

Pagbabago ng Sistema ng Impormasyon sa Trauma at Resiliency na Nabago (TRISC)

Ang mga epekto ng trauma sa pagkabata ay maaaring maging malayo at pangmatagalan. Itinaguyod namin ang mga patakaran at pagbabago ng system upang mapagaan ang trauma at maitaguyod ang katatagan sa mga bata, pamilya at pamayanan.
isalin