Si Jacquelyn McCroskey ay nagtataglay ng John Milner Propesor sa Welfare ng Bata sa USC na Suzanne Dworak-Peck School of Social Work. Nakikipagtulungan siya sa philanthropic, gobyerno at mga kasosyo sa pribadong sektor upang magamit ang potensyal na pang-agham ng naka-link, pang-administratibong data upang ipaalam ang mga programa at patakaran ng mga bata. Ang kanyang pananaliksik ay nakatuon sa samahan at pagpopondo ng mga serbisyo para sa mga bata at pamilya, pagbuo ng mga hakbang, sukatan at tagapagpahiwatig upang gabayan ang pagbuo ng serbisyo at pagbutihin ang mga kinalabasan para sa mga bata, pamilya at pamayanan. Siya ay kasapi ng Blue Ribbon Commission ng Early Childhood Education (2017-19) ng California at kapwa may-akda ng plano sa pag-iwas sa maltreatment ng bata sa Los Angeles County. Noong 2003, pinangalanan siyang California Social Worker of the Year ng California Chapter ng National Association of Social Workers batay sa kanyang tala ng pamumuno at pagsasaliksik sa mga pagbabago ng system sa kapakanan ng bata, hustisya sa kabataan at maagang pangangalaga at edukasyon. Nagtataglay siya ng isang BA mula sa University of California Berkeley, isang MSW mula sa San Diego State University at isang DSW mula sa University of California Los Angeles.
isalin