Si Kim Belshé ay tinanghal na Executive Director ng Unang 5 Los Angeles noong Nobyembre 2012. Bago sumali sa First 5 LA, siya ay nagsilbi bilang nakatatandang tagapayo ng patakaran ng Public Policy Institute of California at, mula 2003-2011, Kalihim ng California Health and Human Services Agency sa Pangangasiwa ng Gobernador Arnold Schwarzenegger. Si Kim ay dating may hawak ng mga posisyon sa pamumuno sa gobyerno ng estado, kabilang ang direktor ng Kagawaran ng Serbisyong Pangkalusugan at representante ng kalihim ng Health and Welfare Agency sa ilalim ng Gobernador Pete Wilson. Si Kim ay nagsilbi din sa mga posisyon sa pamumuno sa philanthropy ng California, kabilang ang James Irvine Foundation. Si Kim ay isang kasapi ng tagapagtatag ng lupon ng Health Benefit Exchange ng estado, Covered California, noong 2011, at ng Komisyon ng Estado ng Unang 5 noong 1999. Kasalukuyan siyang naglilingkod sa maraming mga lupon, kabilang ang Blue Shield ng California Foundation, Blue Shield ng California, Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon at mga Tagataguyod sa Timog California. Siya ay katutubong ng San Francisco at nagtapos ng master's degree sa patakaran sa publiko mula sa Princeton University at isang degree na bachelor sa gobyerno mula sa Harvard College.
Unang 5 LA: Sinasalamin ng Badyet ng Estado ang Gobernador Newsom at Comprehensive Commitment ng Mga Pinuno ng Batas sa Mga Bata at Pamilya

LOS ANGELES - Pinupuri ngayon ng Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé si Gobernador Gavin Newsom at mga pinuno ng pambatasan sa paggawa ng isang matibay na badyet na sumasalamin ng isang komprehensibong pangako sa mga maliliit na bata at pamilya ng California. "Gobernador Newsom at Lehislatura ...

Pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé tungkol sa Mayo Revision ni Gobernador Newsom sa Budget ng Estado ng California

LOS ANGELES - Inilabas ngayon ng Unang 5 LA ang sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé na tumutugon sa Mayo Revision ni Gobernador Gavin Newsom sa Budget ng Estado: "Ang mga aksyon ni Gobernador Newsom para sa maliliit na bata at pamilya ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita. Nagtatayo siya ...

Ang Executive Director na si Kim Belshé ay Pinupuri ang Pangako ni Mayor Garcetti na Palakasin ang Workforce ng Early Childhood Educator

LOS ANGELES - Sa kanyang State of the City Address, itinakda ni Mayor Eric Garcetti ang Los Angeles sa isang landas upang maalis ang agwat sa kahandaan sa paaralan para sa mga pinaka-mahina laban sa mga bata sa Los Angeles at palakasin ang lakas ng edukasyon sa bata pa. Partikular, ang Alkalde ay ...

Pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé Pinupuri ang Gobernador Newsom para sa Pag-prioritize ng mga Early Childhood Program sa Budget

LOS ANGELES - Ang unang 5 Executive Executive ng LA na si Kim Belshé ngayon ay gumawa ng sumusunod na pahayag hinggil sa iminungkahing badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom para sa FY 2019-20 na inuuna ang mga bata sa kanilang pinakamaagang taon: "Tulad ng sinabi ng Gobernador sa kanyang inaugural address, mga bata ...

isalin