Si Peter Barth ay ang Chief of Staff. Sa tungkuling ito, pinag-ugnay ni Peter ang buong pakikipag-ugnayan sa pamumuno, ugnayan ng Lupon, panloob na komunikasyon, at mga kasosyo sa iba pang mga kasapi ng pangkat ng pamumuno ng Unang 5 LA upang isulong ang mga pangunahing estratehikong prayoridad, kasama ang tugon ng Unang 5 LA sa pandemikong COVID-19 Si Peter ay dating nagsilbi bilang Direktor ng Patakaran sa Publiko at Pamahalaang Pambuhay ng Unang 5 LA, na sumali sa koponan noong Mayo 2015. Bilang nakatatandang patakaran at diskarteng pang-isyu ng pamahalaan para sa samahan, pinangunahan ni Peter ang isang koponan upang isulong ang patakaran sa publiko ng First 5 LA at baguhin ng mga sistema ang mga prayoridad sa antas ng lalawigan, estado, at federal. Sa ilalim ng kanyang direksyon, ang Unang 5 LA ay nagtayo ng mga istratehikong ugnayan sa mga inihalal na opisyal, tagagawa ng patakaran at pinuno ng opinyon sa lahat ng antas ng gobyerno, pati na rin ang mga samahan at institusyong sumusuporta sa mga bata at kanilang pamilya.

Sumali si Peter sa Unang 5 LA mula sa Third Sector Capital Partners, isang pambansang nonprofit na samahan na nagtatrabaho kasama ang mga kasosyo sa multi-sektor upang matugunan ang mga isyu sa publiko sa pamamagitan ng pananalapi sa pananalapi sa pagbabago. Bilang isang Direktor sa Ikatlong Sektor, nagtrabaho si Peter kasama ang mataas na gumaganap na mga nagbibigay ng serbisyo na hindi pangkalakal, pribado at pilantropiko na nagpopondo, at mga pinuno ng pamahalaan upang bumuo ng mahigpit na mga proyekto na nakatuon sa pagpapabuti ng mga kinalabasan sa kalusugan, edukasyon, hustisya sa kriminal, pag-aalaga ng mga manggagawa, at pag-unlad ng mga empleyado, kasama ng iba pang panlipunan mga isyu.

Bago sumali sa Third Sector, nagsilbi si Peter bilang Assistant Secretary para sa Program at Fiscal Affairs sa California Health and Human Services Agency, na hinirang ng noo’y Gobernador na si Arnold Schwarzenegger at muling kinumpirma ni Gobernador Jerry Brown. Sa tungkuling ito, pinag-ugnay ni Peter ang mga pagsisikap ng mga kagawaran ng estado kabilang ang Public Health, Health Mental, Developmental Services, Community Services and Development, at Statewide Health Planning and Development. Kinatawan din niya ang Health and Human Services Agency sa maraming mga lupon at konseho kabilang ang Strategic Growth Council, California Workforce Investment Board, State Council on Developmental Services, Mental Health Planning Council, at Health in All Policies Task Force.

Si Peter ay nagtapos ng Unibersidad ng Timog California na may degree na Bachelor sa Patakaran, Pamamahala at Pagpaplano. Nagtataglay siya ng degree na Master sa Patakaran sa Publiko mula sa Harvard University Kennedy School of Government at nakumpleto na rin niya ang pakikisama kasama ang California Capital Fellows Program, Academy of Business Leadership, at American Enterprise Institute para sa Public Policy Research.
isalin