Ang superbisor na si Sheila James Kuehl, na kumakatawan sa Pangatlong Distrito ng Los Angeles County, ay inihalal noong Nobyembre 4, 2014 at nagpasunud-sunod ng tungkulin noong Disyembre 1.

Dati ay nagsilbi siya ng walong taon sa Senado ng Estado at anim na taon sa State Assembly. Siya ang Founding Director ng Public Policy Institute sa Santa Monica College at, noong 2012, ay Propesor ng Regents sa Patakaran sa Publiko sa UCLA.

Siya ang kauna-unahang babae sa kasaysayan ng California na pinangalanang Speaker Pro Tempore ng Assembly, at ang unang lantarang gay o tomboy na taong inihalal sa Lehislatura ng California. Si Kuehl ay nagsilbing pinuno ng Senate Health and Human Services Committee, Likas na Yaman at Tubig ng Komite, at Budget Subcomm Komiti sa Tubig, Enerhiya at Transportasyon, pati na rin ang Assembly Judiciary Committee.

Siya ang may-akda ng 171 mga panukalang batas na naka-sign in sa batas, kasama na ang batas upang maitaguyod ang bayad na pag-iwan ng pamilya, magtatag ng mga ratio ng nars sa mga pasyente sa mga ospital; protektahan ang Santa Monica Mountains at pagbawalan ang diskriminasyon batay sa kasarian at kapansanan sa lugar ng trabaho at oryentasyong sekswal sa edukasyon. Nakipaglaban siya upang maitaguyod ang totoong unibersal na segurong pangkalusugan sa California.

Bago ang kanyang halalan sa Lehislatura, bilang isang abugado para sa interes ng publiko na si Kuehl ay nag-draft at nakikipaglaban upang makapasok sa batas ng California higit sa 40 piraso ng batas na nauugnay sa mga bata, pamilya, kababaihan, at karahasan sa tahanan. Siya ay isang propesor ng batas sa Loyola, UCLA at USC Law Schools at nagtatag at nagsilbi bilang namamahala ng abugado ng California Women Law Center.
isalin