Ang karera ni Terry Ogawa sa mga serbisyo sa mga bata ay nai-bridged ng iba't ibang mga karanasan. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang independiyenteng consultant na nakatuon sa mga patakarang nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya, partikular sa larangan ng maagang pangangalaga at edukasyon at kapakanan sa lipunan. Nagsilbi siyang Executive Director ng Komisyon para sa Mga Bata, Kabataan at Kanilang Mga Pamilya ng Lungsod ng Los Angeles, at bilang Direktor ng Pangangalaga ng Bata para sa Lungsod ng Los Angeles. Si Ms. Ogawa ay nagsilbi din bilang Executive Director ng Mga Koneksyon para sa Mga Bata, isang mapagkukunan ng pangangalaga ng bata at ahensya ng referral na naglilingkod sa mga pamilya sa mga lugar ng Westside at South Bay ng Los Angeles. Siya ay isang miyembro ng Lupon ng Mga Direktor para sa St. Anne at sa University of Southern California's School para sa Early Childhood Education.

Si Terry ay nagtataglay ng degree na Bachelor of Arts sa Developmental Psychology mula sa UCSB at isang Master of Arts degree sa Educational Psychology at Early Childhood Education mula sa CSUN. Siya ay ikinasal kay Dr. Mark Taira at mayroong dalawang anak na sina Jenna at Sara.
isalin