Si Vivian Rescalvo ay isang independiyenteng consultant, at nagtrabaho sa sektor ng publiko nang higit sa 30 taon sa iba`t ibang mga kakayahan sa Lungsod at County ng Los Angeles at Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro). 

Habang nasa Metro, si Vivian ay nagsilbi bilang isang senior director sa Countywide Planning and Development. Sa papel na ito, pinamamahalaan niya ang maraming mga proyekto ng Pinagsamang Pag-unlad kabilang ang limang mga site sa Boyle Heights, Division 6 sa pamayanan ng Venice, pati na rin ang iba pang mga site sa buong County ng Los Angeles. Bilang project manager para sa mga site ng Boyle Heights, gumawa siya ng template para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at pinangunahan din ang pagsisikap sa pag-abot. Binuo at pinamahalaan din ni Vivian ang Patakaran sa Payo ng Patakaran ng Metro para sa pagpapatupad ng Panukalang M.  

Bago sumali sa Metro, si Vivian ay gumugol ng halos 20 taon kasama ang Tagapangasiwa ng Los Angeles County na si Zev Yaroslavsky, kasama ang limang taon nang siya ay nagsilbi bilang Kagawad sa Lungsod ng Los Angeles. Sa kanyang panahon kasama si G. Yaroslavsky, pinangasiwaan niya ang iba't ibang mga isyu sa patakaran kabilang ang transportasyon, paggamit ng lupa, mga bata at pamilya at mga serbisyong panlipunan. Sa kanyang tungkulin bilang representante, pinangunahan niya ang maraming pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan upang makabuo ng pagsang-ayon at makakuha ng suporta para sa iba't ibang mga pagpapaunlad / komersyal na pagpapaunlad at malalaking proyekto sa imprastraktura kabilang ang 405 Widening Project, ang Expo Light Rail Project, ang Purple Line Subway Extension, ang Orange Line Extension, at iba pang mga proyekto sa buong distrito.  

Si Vivian ay gumugol din ng apat na taon sa law firm ng Manatt Phelps at Philips bilang isang Land Use Specialist sa pangkat ng Government Practice ng kompanya at limang taon sa Los Angeles City Planning Department. Sa Pagpaplano ng Lungsod, pinangasiwaan niya ang pag-update ng Pangkalahatang Plano para sa Pamayanan ng Westwood, bumuo ng maraming mga tiyak na plano at itinakda ang bar para sa mga pamantayan sa pag-unlad sa buong Lungsod ng Los Angeles. 

Si Vivian ay nagtataglay ng Master's of Arts sa Urban Plan and Architecture mula sa UCLA at isang Bachelor's of Arts sa Urban Studies mula sa San Francisco State University.  
isalin