Multigenerational Parenting

Multigenerational Parenting ay tumataas: Dalawang beses na maraming mga bata ang pinalaki ng mga lolo't lola tulad noong 1970s. Ngayon, halos 10 porsyento ng mga bata ang nakatira kasama ang mga lolo't lola at tinatayang 2.6 milyong lolo't lola ang pangunahing tagapag-alaga. Habang ang multigenerational parenting ay may natatanging mga hamon, ang "kincare" ay nag-aalok din ng napakalaking mga benepisyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang isang malakas, patuloy na koneksyon sa pagitan ng mga lolo't lola at apo ay nagpapabuti sa kalusugan ng katawan at kaisipan para sa parehong henerasyon.

isalin