Ang Unang 5 LA at mga kasosyo nito ay tumatawag para sa isang pangako sa loob ng mga samahan at system na maging trauma at may kakayahang alam ang kaalaman at tulungan ang mga indibidwal, pamilya at pamayanan na gumaling mula sa trauma at palakasin ang kanilang katatagan.

Noong Abril 1, 2016, ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa The California Community Foundation, The California Endowment at The Ralph M. Parsons Foundation, ay naglunsad ng nagbago ang inisyatiba ng mga sistemang pangangalaga na may kaalaman sa trauma na may pangako ng higit sa 30 mga kasosyo sa publiko, hindi pangkalakal at pilantropiko.

Ang Sentro para sa Kolektibong Karunungan (C4CW) ay napili upang magdisenyo at padaliin ang exploratory phase ng inisyatiba, na kasama ang malawak na pag-scan sa kapaligiran ng kasalukuyang pananaliksik at mga sistemang may kaalamang trauma na nagbago ng mga pagsisikap mula sa buong bansa. Ang resulta Ulat sa pag-scan ng kapaligiran sa taong 1 nagbubuod ng 15 mga pagkukusa at ikinategorya ang higit sa 150 mga mapagkukunan na nauugnay sa trauma, katatagan at mga pagsisikap sa pagbabago ng system. Pinabilis din ng C4CW ang isang proseso ng workgroup para sa mga nagpopondo at mga kasosyo sa county upang madiskarteng maplano at isulong ang pag-unlad ng isang LA- na nabatid sa trauma at nababanat. Ang workgroup ay nagtagpo ng pitong beses mula Oktubre 2016 hanggang Hunyo 2017, na may higit sa 80 mga taong lumahok. Mag-click dito para sa isang sheet ng katotohanan sa aming diskarte sa TRISC.

MGA KASABIHAN PARA SA IPINAGPAIBANGANG SISTEMA:

Ang pagsulong sa pagbabago ng trauma at kaalaman tungkol sa pagbabago ng mga pagbabago sa LA County ay isang sama-sama na pagsisikap na itinayo sa pangako ng publiko, hindi pangkalakal at mga pamayanang pilantropiko.

Sa loob ng mga may kaalamang pamayanan, mas kilalanin ng mga indibidwal at pamilya ang laganap na trauma, at ang mga pampublikong institusyon at sistema ng serbisyo ng lalawigan ay magpapalakas sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa pag-unawa at pagtugon sa trauma. Ito ang dahilan kung bakit ang ACEs, nakakalason stress, kumplikadong trauma at iba pang pananaliksik ay napaka-epekto: Tinutulungan nito ang maraming mga system na magsimulang kilalanin ang hindi nalutas na trauma bilang isang pangunahing sanhi ng marami sa mga isyu na pumipigil sa pag-unlad patungo sa positibong mga resulta. Tulad ng isang mas may kaalamang lalawigan na nagkakaroon ng mas mahusay na mga sistema ng pagtugon, ang mga pamamaraang may kaalamang trauma ay mas ganap na isasama sa mga patakaran, pamamaraan at kasanayan, at aktibong mailalapat upang maiwasan ang muling traumatization.

Lungsod ng Long Beach Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao - Sa suporta mula sa First 5 LA at The California Endowment, ang City of Long Beach Department of Health and Human Services (DHHS) ay bumubuo at nagpapalakas ng isang cross-system, trauma sa buong lungsod at may kaalamang pamamaraang nabatid sa katatagan upang tugunan ang mga alalahanin sa mga pamayanan na may mataas na rate ng trauma Ang dalawang taong layunin ng proyekto ay ang: 1) pilot trauma at resiliency diskarte sa loob at sa buong dalawang system / samahan; 2) tipunin ang mga pangunahing kampeon na may kaalaman sa trauma upang magdisenyo at magpatupad ng isang cross-system, diskarte na batay sa lugar upang suportahan ang mga tauhan sa paghahatid ng pangangalaga sa trauma at kaalamang nabatid; at 3) idokumento ang paglilipat ng kultura ng organisasyon at ang mga kaugnay na proseso upang maipakita kung paano naihatid ang mga serbisyo at ang mga komunidad ay nakikibahagi para sa pagtiklop sa hinaharap.

Opisina ng Pag-iwas sa Karahasan sa County ng County ng Los Angeles - Ang Unang 5 LA ay nagbigay ng pagtutugma ng mga pondo sa Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles (LACDPH) upang suportahan ang proseso ng istratehikong pagpaplano para sa bagong Opisina ng Karahasan sa Lungsod ng Los Angeles, na kinabibilangan ng pagkilala sa mga paunang tungkulin, pokus ng mga lugar at diskarte. Ang diskarte ng pagbabago ng aming sistema ng trauma at nabatid na kakayahang umangkop ay umaayon sa hangarin ng bagong tanggapan na maunawaan kung paano ang trauma at pagpapagaling ay itinatakda sa mga pagsisikap na maiwasan ang karahasan. Gagamitin ng tanggapan ang kapangyarihan ng mga pag-aari ng komunidad upang maiwasan ang karahasan. Ipinagmamalaki ng First 5 LA na makipagsosyo sa LACDPH habang isinasaalang-alang nila ang epekto ng karahasan sa mga komunidad at pamilya na nakatira sa loob nila. Ang mga ligtas na pamayanan ay sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng bata.

Tahanan Para sa Magaling na Nagtutulungan ng Mga Pondo - Noong 2017, sinimulan ng First 5 LA ang pakikilahok nito sa Home For Good (HFG) Funders Collaborative, na nagtataguyod sa pampubliko at pribadong pondo upang isulong ang koordinasyon at suporta ng county upang labanan ang kawalan ng tirahan. Unang 5 LA pag-scan sa kapaligiran nagha-highlight ng isang puwang sa mga patakaran at serbisyo na may kaalaman sa trauma sa loob ng sistema ng paghahatid ng mga serbisyo na walang tirahan at sinisiyasat ang mga epekto ng kawalan ng tirahan at trauma sa mga maliliit na bata, pati na rin ang paggawa ng mga rekomendasyon para sa mabisang pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya.

Dahil sa ugnayan sa pagitan ng trauma ng pagkabata at kawalan ng tirahan, kung saan ang kawalan ng tirahan ay nagpapalala sa pagkabunyag ng pagkabata sa trauma at, sa gayon, ang trauma ng pagkabata ay maaaring maging isang kadahilanan sa mga matatanda na nakakaranas ng kawalan ng tirahan, ang lumalaking pinagkasunduan sa mga mananaliksik ay lalong tumatawag para sa mga system na hinahawakan ang mga walang tahanan na pamilya. Kailangan ang mga istraktura upang matugunan ang trauma na sanhi ng pagkawala ng tahanan, kaligtasan at seguridad pati na rin ang iba pang mga pangyayaring traumatiko na madalas na nauna o sumabay sa kawalan ng tirahan, tulad ng karahasan sa tahanan at / o pag-abuso sa sangkap. Ang pag-infuse ng isang diskarte na may kaalamang trauma, na gumagamit ng trauma at mga epekto nito sa disenyo at paghahatid ng mga serbisyo, ay maaaring mabawasan ang muling traumatisasyon at makakatulong na mabawasan ang pangmatagalang epekto na maaaring magkaroon ng pagkakalantad sa trauma sa pag-unlad ng isang bata.

Upang matulungan ang address na ito, nag-ambag ang First 5 LA ng mga pondo sa Pakikipagtulungan ng HFG Funders upang magbigay ng pagsasanay at suporta upang maisama ang isang balangkas ng system na may kaalamang nabatid sa katatagan sa gawain nito, kasama ang pamumuhunan nito sa mga system at solusyon para labanan ang kawalan ng tirahan. Ang unang 5 pondo ng LA ay nag-ambag din sa pagtatatag ng isang panrehiyong network ng koordinasyon para sa mga pamilyang sumusuporta sa Coordinated Entry System ng lalawigan, pati na rin ang pagbuo ng isang trauma at kaalamang nabatid na module ng pagsasanay para sa mga service provider na nakatuon sa kawalan ng tirahan, mga pamilyang nakakaranas ng kawalan ng tirahan at ang epekto ng kawalan ng tirahan sa pag-unlad ng bata. Ang module ng pagsasanay ay isasama sa pamayanan ng Los Angeles Homeless Services Authority Sentralisadong Training Academy.

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Nakatira kami sa isang kumplikadong mundo. Isa kung saan ang mga solusyon sa pinakadakilang problema ng lipunan ay hindi madaling makilala o maipatupad. Sa loob ng pagiging kumplikado na iyon ay namamalagi ang parehong mga hamon at oportunidad sa pagbuo ng mas mahusay na mga komunidad kung saan ang lahat ng mga residente ay maaaring umunlad.

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Ni Pegah Faed, DrPH, Senior Program Officer ng MPH, Mga Sistema ng Pangkalusugan Una 5 LA Ano ang epekto ng isang matatag at nakaka-alaga na relasyon? Sasabihin sa iyo ng mga anak ng SaintA at ang mga pamilya ng Nia Imani Family Center sa Milwaukee na maaaring mabago nito ang daanan ng isang ...

Iulat ang Mga Pangalang Mga Traumatikong Epekto ng Kawalang-Tirahan sa Mga Maliliit na Bata, Unang 5 Tumatawag si LA para sa Trauma na may kaalamang Diskarte upang Tulungan ang Mga Bata

Iulat ang Mga Pangalang Mga Traumatikong Epekto ng Kawalang-Tirahan sa Mga Maliliit na Bata, Unang 5 Tumatawag si LA para sa Trauma na may kaalamang Diskarte upang Tulungan ang Mga Bata

Mas Mababang Mga Iskemang Pang-akademiko, Mas Mabibigat na Kalusugan Kabilang sa Walang Bahay na Mga Bata ay Nag-uudyok sa Mga Nangungunang Tagapagtaguyod ng Mga Bata upang Magrekomenda ng isang Diskarte sa Impormasyon sa Trauma upang Makatulong Mapigilan at mapagaan ang Epekto ng Los Angeles- Ang Unang 5 LA ngayon ay naglabas ng isang ulat na sumisiyasat kung paano walang tirahan at trauma ...

Tinutulungan nila ang Mga Magulang na Iligtas ang kanilang mga Anak; Ang isa sa mga Layunin ay upang Taasan ang Mga Posibilidad ng Tagumpay

Gustong kilalanin ng Unang 5 LA ang suporta ng workgroup ng Trauma-Informed Care para sa tampok na ito sa Hoy Los Angeles, ang pahayagan sa wikang Espanyol ng LA Times. Orihinal na isinulat ni Selene Rivera, isinalin at muling inilimbag nang may pahintulot. Ngayon lang nanganak si Maria C. ..

Bakit Kailangan ang Pangangalaga na may kaalamang Trauma sa County ng Los Angeles

Ni Kim Belshé at Robert K. Ross, MD Noong bata pa si Jake, sinisigawan siya ng kanyang mga magulang araw-araw. Sinabi nila sa kanya na lahat ng kanyang ginawa ay mali at siya ay walang halaga. Isang araw nang si Jake ay 4, itinapon siya ng kanyang ama sa pader ng tatlong beses. Hindi hanggang sa ...

Pagtuunan ng pansin: Pangangalaga sa Impormasyon na Trauma

Pagtuunan ng pansin: Pangangalaga sa Impormasyon na Trauma

Isiniwalat ng pananaliksik na ang pagkakalantad sa trauma sa pagkabata ay nauugnay sa maraming mga pangmatagalang isyu sa pagiging may sapat na gulang, kabilang ang pagkabalisa, pagkalungkot at PTSD, pati na rin ang mga malalang kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, sakit sa puso at diabetes. Ngunit may pag-asa. Esta Soler, ...

isalin