Para sa mga katanungan sa press, i-email ang Una sa 5 LA na Kagawaran ng Komunikasyon ng LA para sa Strategic Initiatives, na si Marlene Fitzsimmons sa mf**********@fi******.org

Upang mai-download ang aming mga logo at gabay sa istilo bisitahin ang aming pahina ng tatak dito.

Una 5: Ang Panukala ng Badyet na 2023–24 ni Gobernador Newsom ay Patuloy na Suporta sa Mga Bunsong Bata at Pamilya ng California

Una 5: Ang Panukala ng Badyet na 2023–24 ni Gobernador Newsom ay Patuloy na Suporta sa Mga Bunsong Bata at Pamilya ng California

SACRAMENTO, CA (Enero 11, 2023) – Inilabas ni Gobernador Newsom ang kanyang iminungkahing plano sa badyet noong Martes, na patuloy na nagpapakita ng kanyang pangako na ibigay ang mga pangangailangan ng maliliit na bata at kanilang mga pamilya at patuloy na bumuo tungo sa isang pinabuting maagang pagkabata...

Una 5: Ang Panukala ng Badyet na 2023–24 ni Gobernador Newsom ay Patuloy na Suporta sa Mga Bunsong Bata at Pamilya ng California

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

MEDIA CONTACTS: First 5 LA Marlene Fitzsimmons (213) 482-7807 mfitzsimmons@first5la.org LA County Department of Public Health (213) 240-8144 media@ph.lacounty.gov Mayo 17, 2022 Help Me Grow LA is a Community- Hinihimok na Pagsisikap para matiyak na ang Bawat Bata ay Makakatanggap ng Maagang Suporta...
isalin