Mga mapagkukunan

ikonekta ang mga pamilya sa impormasyon, dalubhasa, programa, serbisyo, mga ugnayan sa lipunan at higit pa sa County ng Los Angeles upang makatulong na mapabuti ang buhay ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na edad 0-5. Ang mga mapagkukunan ay mahalaga sa tagumpay ng isang bata at madalas na magagamit nang kaunti o walang gastos. Ngunit habang ang mga mapagkukunan ay mahalaga para sa pagiging magulang, ang pag-alam kung ano ang magagamit — at talagang ma-access ang mga mapagkukunan-minsan ay maaaring maging isang mahirap. Ang Unang 5 LA ay narito upang makatulong na magbigay ng mga tool upang kumonekta sa mga mapagkukunang kailangan mo at ng iyong pamilya, kapag kailangan mo sila. Ang unang hakbang sa pagkuha ng impormasyon o tulong ay kasing lapit ng isang tawag sa telepono o pag-click sa malayo.

 

para tulong sa pagkain:

para tulong sa pabahay:

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho Kung nagtatrabaho ka at nagbabayad ng buwis, maaari kang maging karapat-dapat para sa isang Kredito sa Buwis sa Kita na Nakakuha ng California na maaaring magbigay sa iyo ng isang bayad - o mabawasan ang mga buwis ng iyong pamilya - ng libu-libong dolyar. At kung mayroon kang maliliit na anak, maaari kang ...

Mga Mapagkukunan para sa Mga Pamilya Sa Panahon ng Holiday

Mga Mapagkukunan para sa Mga Pamilya Sa Panahon ng Holiday

Mga Mapagkukunan para sa Mga Pamilya Sa Panahon ng Holiday ay may mga mapagkukunan ang Los Angeles County upang makatulong na gawing mas maliwanag ang kapaskuhan - at ang First 2020 LA ay narito upang tulungan na ikonekta ang mga magulang sa impormasyon at serbisyo na maaaring makatulong na mapabuti ang buhay ng mga bata sa LA County ...

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Mapagkukunan ng Magulang Alam mo bang 1 sa bawat 50 batang Amerikano ang pinagtibay? Iyon ay 1.5 milyong mga bata - sa paligid ng 135,000 mga bagong ampon sa isang taon. Ipagdiwang ang Araw ng Pambansang Pag-aampon ngayong Nobyembre sa pamamagitan ng pag-aaral nang higit pa… Itinatala ng mga tagapagtaguyod na ang pag-ampon ...

COVID-19: Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan

COVID-19: Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan

COVID-19: Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan Ayon sa pangkat ng adbokasiya sa pangangalagang pangkalusugan na Mga Pamilya USA, ang COVID-19 ay nagresulta sa talaang kawalan ng trabaho –– at tala ng bilang ng mga taong nawawalan ng segurong pangkalusugan. Sa pagitan ng Pebrero at Mayo, 2020, ang bilang ng mga walang seguro na may sapat na gulang ay tumaas sa ...

Mga Natutuhan sa Aralin: Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa rasismo at Pagkakapantay-pantay

Mga Natutuhan sa Aralin: Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa rasismo at Pagkakapantay-pantay

Mga Natutuhan sa Aralin: Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa rasismo at Pagkakapantay-pantay Ang katahimikan tungkol sa lahi ay nagpapatibay sa rasismo, sabi ng mga dalubhasa. Ang mga magulang na taong may kulay ay ibinahagi na nakikipag-usap sila sa kanilang mga anak nang maaga sa tatlong taong gulang tungkol sa lahi upang matulungan silang makayanan ang kanilang ...

Unang 5 Mga Mapagkukunan ng LA para sa Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Hindi Pagkakapantay-pantay sa Lahi

Unang 5 Mga Mapagkukunan ng LA para sa Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Hindi Pagkakapantay-pantay sa Lahi

Ang Unang 5 Mga Mapagkukunan ng LA para sa Pakikipag-usap sa Mga Bata tungkol sa Lahi at Hindi Pagkakapantay-pantay sa Katahimikan tungkol sa lahi ay nagpapatibay sa rasismo. Ang pakikipag-usap tungkol sa lahi at rasismo sa mga bata ay isang mahalagang paraan upang simulang tugunan ang mga sistematikong isyu sa lipunan. Narito ang mga mapagkukunan sa pagkakaroon ng pag-uusap ...

isalin