kaligtasan

para sa iyong anak ay nagsisimula sa bahay. Ang pagsangguni sa sanggol at pag-aaral ng iyong bahay ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga aksidente at pinsala. Ang paggawa ng tseke ng mga kemikal sa bahay-at pagtiyak na ang lahat mula sa mga pestisidyo hanggang sa mga produktong paglilinis ay hindi maabot ng mga maliliit - makakatulong na protektahan ang iyong anak. At syempre, ang pangangasiwa ng matatanda at pagtuturo sa isang bata tungkol sa kaligtasan mula sa simula ay maaaring maging pinakamahusay na depensa laban sa mga aksidente.

Pagpapanatili sa Mga Bata sa labas ng ER

Pagpapanatili sa Mga Bata sa labas ng ER

Pagpapanatili sa Mga Bata Sa labas ng ER Sa isang mainit na araw ng Hulyo, dumalo sa isang pool party ang 2-taong-gulang na si Reagan at ang kanyang ina na si Jennifer. Sumang-ayon ang isang kamag-anak na panoorin si Reagan habang dinala ni Jennifer ang kanyang 5-taong-gulang na anak na si Josh sa banyo. Sa mga maikling sandali, natagpuan ng mga dumalo si Reagan sa ...

Lumabas at Maglaro sa Park na Ligtas!

Lumabas at Maglaro sa Park na Ligtas! Kapag nakatira ka sa lungsod, wala talagang mas mahusay na lugar upang Lumabas & Maglaro kasama ang mga bata kaysa sa parke. Hindi lamang mayroong bukas na puwang upang tumakbo, sumakay ng bisikleta at maglaro ng bola o mag-tag, ngunit may mga istraktura para umakyat, dumulas, mag-swing ang mga bata ...

UNANG 5 BAGONG Safe Brochure ng LA

Ang Unang 5 BAGONG Safe Brochure ng LA na "Ang pagtulog tulad ng isang sanggol" ay hindi laging ligtas. Kung saan at paano natutulog ang iyong sanggol ay maaaring ilagay sa peligro para sa malubhang pinsala, o mas masahol pa. Sa kasamaang palad, mapoprotektahan mo ang iyong sanggol mula sa pinsala o pagkamatay na nauugnay sa pagtulog sa pamamagitan ng paglikha ng ligtas na pagtulog ...

isalin