Si Armando Jimenez, na dati nang Direktor ng Research & Evaluation Department, ay maglilingkod ngayon bilang Direktor ng Evaluation Center ng Kagawaran ng Kahusayan. Si Jimenez ay magiging pinuno ng samahan para sa paglulunsad at pagbibigay ng pinakamahusay na mga kasanayan sa pagsusuri, mga pamamaraan ng pagsukat ng pagganap, at matatag na pagsusuri ng data upang mapabuti ang pagiging epektibo ng organisasyon, pagganap ng programa at epekto.

Sa huling 12 taon sa First 5 LA, pinangunahan ni Armando ang mga pagsusuri ng maraming pangunahing pagkukusa tulad ng Healthy Kids, na naglalayong magbigay ng segurong pangkalusugan sa bawat edad na 0-5 ng bata sa LA County; Ang Unang 5 LA's Universal Preschool Initiative, na naglalayong magbigay ng access sa isang mataas na kalidad na karanasan sa preschool para sa bawat 4 na taong gulang na bata sa LA County; at pagkukusa ng Unang 5 LA para sa Mga Pamilya, na gumagana upang mabawasan ang pang-aabuso at kapabayaan sa mga batang edad 0-5.

Pinamunuan din ni Armando ang mga pagsisikap ng Komisyon na paunlarin at ipatupad ang isang kaugnay na patakaran na agenda sa pagsasaliksik upang suportahan ang pagpapaunlad ng mga bagong pagkukusa ng programa sa loob ng Los Angeles, sa Katimugang California na Rehiyon at sa buong Estado ng California.

Bago sumali sa kawani ng Komisyon, nagsilbi siyang Evaluation and Research Coordinator sa UCLA's School of Public Health - Teknikal na Tulong sa Pangkat, at pinuno ng Yunit ng Pagsusuri at Pananaliksik sa Kagawaran ng Serbisyong Pangkalusugan ng Los Angeles - Opisina ng Pangkalusugang Pagpaplano ng Kalusugan. Sa kapasidad na iyon, gumawa siya ng orihinal na pagsasaliksik at gumawa ng mga rekomendasyon upang mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan sa publiko na nakabatay sa pamayanan sa mga kumplikadong kapaligiran sa lunsod. Ang ilan sa kanyang mga pangunahing proyekto ay nagsama ng isang prenatal na pag-aaral sa mga may mataas na panganib na kababaihan sa Africa American; mga pagsusuri na naglalayong mapabuti ang mga serbisyo sa karahasan sa tahanan; at pagtatasa ng isang bilang ng mga proyekto sa kalusugan ng publiko na kinasasangkutan ng pagkontrol sa tabako, talamak na sakit at mga programa sa pampubliko / pribadong pakikipagsosyo. Si Armando ay nakatanggap ng master degree sa Public Health sa behavioural Science at Health Education mula sa UCLA, at isang Bachelor of Science sa Psychobiology mula sa UCLA.
isalin