Ipinagmamalaki ni Arturo Valdez na maglingkod bilang Chief Academic Officer para sa Los Angeles County Office of Education (LACOE). Si G. Valdez ay bilingual at higit sa 32 taon nang nasa edukasyon. Siya ay nagsilbi bilang isang guro, coordinator, katulong na punong guro, punong guro at direktor sa Los Angeles Unified School District (LAUSD). Naging administrador siya sa Virgil Middle School, Belmont High School, Burbank Middle School at Franklin High School. Si G. Valdez ay may karanasan sa antas ng elementarya, gitna, high school, at pang-adulto, pati na rin ang malawak na karanasan sa antas ng tanggapan ng sentral na Distrito. Ang huling takdang-aralin ni G. Valdez ay bilang isang Secondary Instructional Director na nangangasiwa sa 16 na punong guro sa antas ng gitna at high school. Sa bawat posisyon na hinawakan niya, nakatuon siya sa mga desisyon sa pagtuturo na hinihimok ng data upang makalikha ng isang kapaligiran na pokus ng mag-aaral. Naniniwala si G. Valdez na ang tagumpay sa paaralan ay nangangailangan na lumikha kami ng magkakaibang mga pamayanan sa pag-aaral kung saan ang mga magulang ay kasosyo, ang mga nagsasanay ay sumasalamin at ang mga bata ang sentro ng lahat ng ginagawa natin. Nilalayon ni G. Valdez ang pagbuo ng isang plano na nakatuon sa tatlong tukoy na mga lugar: (1) Hindi mapag-aalinlanganan na Pokus sa Akademikong Nakamit (2) Kulturang Paaralan, Klima, at Infrastruktur at (3) Pamumuno na Sumusuporta sa Mataas na Nakamit para sa Mga Mag-aaral / Kawani. Ang mga responsibilidad ni G. Valdez sa LACOE ay nagsasama ng pangangasiwa ng iba't ibang mga kagawaran, kabilang ang Curriculum at Instruction, Accountability, Special Education, Head Start, Student Support Services, Special Education at Greater Avenues for Independence (GAIN).
isalin