Si Barbara Ferrer ay isang kilalang pinuno ng pangkalusugan sa buong bansa na may higit sa 30 taong propesyonal na karanasan bilang isang pilantropo na strategist, direktor ng kalusugan publiko, pinuno ng edukasyon, mananaliksik, at tagapagtaguyod ng pamayanan. Mayroon siyang napatunayan na track record ng pagtatrabaho nang magkakasama upang mapagbuti ang mga kinalabasan ng populasyon sa pamamagitan ng mga pagsisikap na bumuo ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan at edukasyon.

Kamakailan-lamang, si Dr. Ferrer ay nagsilbi bilang Punong Opisyal ng Diskarte para sa WK Kellogg Foundation, kung saan siya ay responsable para sa pagbuo ng madiskarteng direksyon para sa kritikal na gawain na nauugnay sa programa at pagbibigay ng pamumuno sa mga pangunahing bahagi ng programa ng pundasyon: Edukasyon at Pagkatuto; Security Pang-ekonomiya ng Pamilya; Pagkain, Pangkalusugan at Kaayusan; Equity ng Lahi; Pakikipag-ugnayan sa Komunidad; at Pagpapaunlad ng Pamumuno.

Bago nagtatrabaho sa WK Kellogg Foundation, si Dr. Ferrer ay nagsilbi bilang Executive Director ng Boston Public Health Commission, kung saan pinangunahan niya ang isang hanay ng mga programa sa kalusugan ng publiko at nagtayo ng mga makabagong pakikipagsosyo upang matugunan ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa mga kinalabasan sa kalusugan at suportahan ang malusog na mga pamayanan at malusog na pamilya . Sa kanyang panahon bilang Executive Director, sinigurado ni Dr. Ferrer ang pederal, estado, at lokal na pagpopondo para sa kritikal na imprastrakturang pangkalusugan sa publiko at mga programang batay sa pamayanan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakita ng Lungsod ng Boston ang makabuluhang pagpapabuti sa mga kinalabasan sa kalusugan, kabilang ang pagbawas sa mga rate ng labis na timbang sa bata, paninigarilyo, at pagkamatay ng sanggol.

Si Dr. Ferrer ay nagsilbi din bilang Direktor ng Kalusugan ng Pagtataguyod ng Kalusugan at Pag-iwas sa Sakit sa Sakit at Direktor ng Dibisyon ng Pangangalaga sa Ina at Bata sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko sa Massachusetts. Bilang isang punong guro sa isang distrito ng mataas na paaralan sa Boston, pinangunahan niya ang mga pagsisikap na mapabuti ang mga rate ng pagtatapos ng high school at matiyak na ang bawat nakatatandang nakatanggap ay tinanggap sa kolehiyo. Natanggap ni Dr. Ferrer ang kanyang Ph.D. sa Social Welfare mula sa Brandeis University, isang Master of Arts in Public Health mula sa Boston University, isang Master of Arts in Education mula sa University of Massachusetts, Boston,

at isang Bachelor of Arts in Community Studies mula sa University of California, Santa Cruz.
isalin