Si Becca Patton ay nasangkot sa edukasyon sa nakaraang labinlimang taon taon at ay kasalukuyang naglilingkod bilang Direktor of Unang 5 LA Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (ECE) Pangkat. Ang ECE Team ay bahagi ng First 5 LA's Center for Child and Family Impact, at bilang director nito, Becca nakikipagtulungan sa mga gumaganang lead upang gabayan at pondohan ang mga system na magbago ng mga aktibidad na nauugnay sa pagtaas ng pag-access sa mataas na kalidad na karanasan sa maagang pag-aaral para sa mga bata sa Los Angeles Ang County na may layunin na tiyakin na ang lahat ng mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pag-aaral bago ang kindergarten. Ang kanyang pinagsamang karanasan sa programa at patakaran sa parehong maagang pangangalaga at edukasyon at K-12 na edukasyon ay nagsangkap sa kanya ng mga pananaw upang humingi ng patakaran at pagbabago ng system na tunay na nakikinabang sa mga bata at makagawa ng pangmatagalang kinalabasan para sa aming pinakabatang mga nag-aaral. 

Bago sumali sa Unang 5 LA, si Becca ay naging Direktor ng Programa para sa Mga Kasosyo sa Pagbasa, isang pambansang non-profit na nagbibigay sa mga mag-aaral ng indibidwal na suporta sa pagbabasa na kailangan nilang basahin sa antas ng grade sa ikaapat na baitang. Sa Mga Kasosyo sa Pagbasa, pinalawak ni Becca ang programa upang makapaglingkod sa 750 mag-aaral sa buong L.A. County Siya ay dating nagsilbi bilang isang Public Affairs Specialist para sa LAUP kung saan suportado niya ang mga kampanya na humantong sa isang karagdagang $ 100 milyon na namuhunan sa maagang pag-aaral sa lokal, estado at antas ng pederal. Sinimulan siyang magtrabaho ni Becca sa isang silid-aralan sa preschool na sumusuporta sa wika ng mga bata, bumasa't sumulat at pag-unlad na panlipunan-emosyonal. Matapos ang kanyang oras sa silid aralan, sumuporta si Becca, nagsanay at itinuro ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nagtatrabaho kasama ang mga batang preschool sa buong LA. County sa pamamagitan ng pamamahala ng programa ng Jumpstart sa parehong CSU, Northridge at Pepperdine University. 
isalin