Si Charna Widby ay nagsisilbing Punong Opisyal ng Kagawaran ng Kagawaran ng Gobyerno para sa Opisina ng Pamahalaan at Unang Patakaran ng Unang 5 LA. Bago ang muling pagsasaayos ng samahan ng First 5 LA ng 2020, si Charna ay na-promosyon sa isang pansamantalang papel bilang Direktor ng Patakaran sa Publiko at Kagawaran ng Pamahalaan mula Marso 2020 hanggang Nobyembre 2020. Dati, nagsilbi siyang Senior Strategist na Patakaran sa pamamahala sa portfolio ng Family Strifyinging and Health-related Systems sa Patakaran sa Publiko at Kagawaran ng Kagawaran ng Pamahalaan ng Unang 5 LA. Ang mga taon ni Charna bilang isang pribadong sektor ng lobbyist pati na rin ang background sa pamamahala ng hindi pangkalakal at direktang mga serbisyo ay nagbigay sa kanya ng isang masidhing mata at likas na ugali para sa makabagong mga sistema ng paghahatid ng serbisyo at diskarte sa politika.

Bago sumali sa First 5 LA, si Charna ay isang Direktor sa The Raben Group, isang DC-based lobbying at public affairs firm. Dati ay nagmamay-ari siya ng Little Ladder, isang maagang pagkabuo at pag-uugali ng kumpanya sa interbensyon sa Washington. Siya ay dating nagsilbi bilang Direktor ng Programa ng Klinikal para sa isang maagang interbensyon at tagabigay ng pagbisita sa bahay sa Estado ng Washington, Wonderland Developmental Center. Ang kanyang dating karanasan ay nagsama rin ng mga tungkulin bilang Tagapamahala ng Tagapagtaguyod para sa Mga Tagataguyod sa Nevada para sa Mga Kasosyo sa Plano na Magulang, Program Manager ng California Institute para sa Pagganap ng Mga Sistema ng Kalusugan at Klinikal na Pag-uugali para sa Pagtuturo ng Mga Autistic na Bata.

Nakuha ni Charna ang kanyang Bachelor's degree sa Psychology mula sa University of Chicago. Nakamit din niya ang kanyang Master Certificate sa Public Health mula sa University of Iowa pati na rin ang kanyang Master in Public Policy at Master in Dispute Resolution mula sa Pepperdine University.
isalin