Bilang Senior Vice President ng First 5 LA's Center para sa Epekto ng Bata at Pamilya, pinamunuan ni Christina Altmayer ang Unang 5 LA na pagsisikap na baguhin ang mga kasanayan at patakaran at buuin ang kalooban ng mga organisasyong pampubliko at pamayanan sa LA County upang makamit ang mas mahusay na mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya. Pinamunuan niya ang apat na koponan na inuuna ang mga system na pinaka nakikipag-ugnayan sa mga bata at kanilang pamilya: Maagang Pangangalaga at Edukasyon, Mga Suporta sa Pamilya, Mga Sistema ng Kalusugan, at Mga Komunidad. Sumali si Christina sa Unang 5 LA noong Mayo ng 2016 at bilang Bise Presidente ng Programs Division.

Bago dumating sa First 5 LA, si Christina ay nagsilbi bilang Executive Director ng Mga Komisyon ng Mga Bata at Pamilya ng Orange County kung saan matagumpay niyang pinamunuan ang samahan sa pamamagitan ng isang komprehensibong proseso ng pagpaplano at pagpapatupad at pinangasiwaan ang isang portfolio ng pagpopondo ng programa na $ 35 milyon. Sa kapasidad na ito, tinulungan ni Altmayer na humantong sa maraming pagsisikap na may mataas na epekto, kabilang ang mga pagkukusa na nauugnay sa pag-unlad ng pag-unlad at maagang interbensyon, kahandaan ng kindergarten, at kalusugan sa bibig. Bago ang tungkuling ito, si Altmayer ay ang Pangulo ng Altmayer Consulting, Inc. at dalubhasa sa pagkonsulta sa pamamahala sa mga ahensya ng publiko at hindi pangkalakal.

Sa kanyang kasanayan sa pagkonsulta, nagsilbi siyang Project Director para sa Pediatric Health Services (PHS) Program para sa Komisyon ng Mga Bata at Pamilya ng Orange County sa loob ng 12 taon. Nakipagtulungan din siya sa maraming Komisyon ng Mga Bata at Pamilya sa buong California, kasama ang First 5 LA, pati na rin ang County ng Los Angeles, sa pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi, pagbuo ng diskarte, disenyo ng programa at pagpapatupad, at pagsusuri. Kumita si Altmayer ng isang Bachelor of Arts sa Pamahalaan at Politika, at kalaunan, isang Master of Arts in Public Administration mula sa St. John's University sa New York.
isalin