Deborah Allen, Deputy Director ng Health Promotion Bureau sa Department of Public Health mula noong 2017, ay mayroong doctorate sa Maternal and Child Health (MCH) at master's degree sa MCH at Health Policy and Management mula sa Harvard University School of Public Health . Natanggap niya ang pambansang Maternal and Child Health Bureau Director's Award at ang Federation for Children with Special Needs Executive Director's Award noong 2016; ang Coalition for Excellence sa MCH Epidemiology Outstanding Leadership Award noong 2014; ang American Public Health Association Maternal and Child Health Section Outstanding Leadership Award noong 2013; ang Massachusetts Association for Behavioral Healthcare Children's Behavioral Health Award noong 2012; at ang Boston University School of Public Health Excellence in Teaching Award noong 2009, 2010 at 2012.

Siya ang Immediate Past Chair ng Maternal and Child Health Section ng American Public Health Association at naglilingkod sa board ng CityMatCH, ang pambansang organisasyon ng mga pinuno ng kalusugan ng ina at bata sa lunsod. Sa kabuuan ng kanyang karera, nagsilbi siya sa maraming pamumuno at advisory committee para sa mga programa sa kalusugan ng ina at bata sa lahat ng antas.
isalin