Si Diana Careaga ay ang Direktor ng Koponan ng Mga Suporta ng Pamilya, na bahagi ng First 5 LA's Center para sa Epekto ng Bata at Pamilya. Bilang Direktor ng Suporta ng Pamilya, nakikipagtulungan siya sa mga gumaganang gabay upang gabayan at pondohan ang mga system na nagbago ng mga aktibidad na nauugnay sa mga serbisyo sa pagpapalakas ng pamilya na may layuning tiyakin na ang mga pamilya ay may mapagkukunan na kinakailangan upang ma-optimize ang pag-unlad ng kanilang anak at ligtas mula sa pang-aabuso, kapabayaan at iba pang trauma.

Si Diana ay may higit sa dalawampung taong karanasan sa pagpaplano ng programa, pangangasiwa at kalusugan sa publiko. Ang kanyang trabaho ay nakatuon sa larangan ng kalusugan ng ina at bata, mula sa pag-access sa mga serbisyo at edukasyon upang suportahan ang mga pamilya. Bago ang muling pagsasaayos ng samahan ng First 5 LA, pinangasiwaan ni Diana ang portfolio ng pagbisita sa home ng First 5 LA bilang isang Senior Officer ng Program. Ang kanyang trabaho ay nakasentro sa paligid ng parehong light-touch at masinsinang mga modelo ng pagbisita sa bahay, na may pagtuon sa pag-optimize ng kalidad at pagpapatupad ng programa sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti ng kalidad at pagsisikap sa pagbuo ng system sa pakikipagsosyo sa iba.

Nakumpleto ni Diana ang maraming mga pagsasanay at sertipikasyon sa pagiging magulang, kasama na ang trauma na walang kaalamang pagpapalaki sa bata, at isang masugid na nag-aaral at nagsasanay ng positibong pagiging magulang. Kumita siya ng kursong Bachelor of Arts sa Sociology mula sa University of California Davis, isang Master's sa Public Health at isang Masters of Arts mula sa University of California Los Angeles.
isalin