Sa huling 27 taon, bilang kapwa isang social worker at isang abugado sa pang-aabuso sa bata, si Ms. Iglesias ay nagsilbi ng isang mahalagang papel sa larangan ng pag-abuso sa bata at pagpapabaya sa Los Angeles, County.

Nagkamit ng Master's Degree in Social Work mula sa University of Michigan, sinimulan ni Ms. Iglesias ang kanyang karera bilang isang klinikal na social worker at therapist sa isang pasilidad sa tirahan para sa mga batang inabuso. Matapos ang maraming taon, siya ay inspirasyon upang dumalo sa paaralan ng abogasya upang maging isang tagataguyod para sa mga bata at pamilya na kasangkot sa paglilitis sa Dependency.

Isang sertipikadong Child Welfare Law Specialist na may 22 taong ligal na karanasan, si Ms. Iglesias ay isang bihasang tagapamahala na may kadalubhasaan sa mga larangan ng batas sa kapakanan ng bata at pagpapaunlad ng bata. Noong 1992, sinimulan niya ang kanyang ligal na karera sa Children's Law Center ng Los Angeles (CLC), ang pinakamalaking law firm ng mga bata sa bansa, kung saan siya ay nagsilbi bilang isang abugado ng tauhan na humahawak sa mga kaso ng kumplikado at mataas ang profile; at kalaunan bilang isang namamahala na abugado, na nagbibigay ng pangangasiwa, malawak na pagsasanay at pamamahala ng pagganap ng mga abugado ng tauhan. Bilang isang Certified National Institute of Trial Attorneys (NITA) Trainer, si Ms. Iglesias ay naglakbay sa buong Estados Unidos na nagsasanay ng mga kasanayan sa pagsubok, kritikal na pag-iisip at pinakamahuhusay na kasanayan sa Mga Hukom, abugado, manggagawang panlipunan, tagapag-alaga at mag-aaral ng batas.

Sa CLC, itinulak ni Ms. Iglesias ang pagsulong ng batas na sumusuporta sa mga kamag-anak na pagkakalagay (WIC 366.26 (b)); pagpapabuti ng kagalingan ng mga kinakapatid na bata sa pamamagitan ng pagtatatag ng "Makatuwiran at Prudent na Pamantayan ng Magulang" (WIC 362.04); at pagtiyak na mas mahusay na mga kinalabasan para sa Cross-Over Youth sa pamamagitan ng paggamit

ng mga koponan na maraming disiplina (WIC 241.1). Masiglang nagtatrabaho si Ms. Iglesias kasama ang mga inihalal na opisyal, kanilang kawani at iba pang tagapagtaguyod upang maisakatuparan ang mga mahahalagang repormasyong pambatasan na ito, na patuloy na sumusuporta sa malawakang mga pagpapabuti ng kinalabasan para sa mga inaabuso at napabayaang bata sa buong estado.

Bilang Espesyal na payo sa Lupon ng mga Superbisor ng County ng Los Angeles sa Yugto ng Espesyal na Pagsisiyasat ng Mga Bata (CSIU), inilapat ni Ms. Iglesias ang kanyang malalim na kaalaman at karanasan sa pagtatasa ng panloob na mga kasanayan, patakaran at pamamaraan, hadlang sa teknolohikal, mga kinakailangan sa pagpopondo, mga regulasyon ng estado at mga batas federal na nauukol sa lahat ng mga kagawaran na kasangkot sa piling pagkamatay ng bata at mga kaso ng kritikal na insidente. Pinadali niya ang komunikasyon, koordinasyon at pagsasama sa pagitan ng mga Kagawaran ng County, mga kasosyo sa komunidad at iba pang mga stakeholder upang makilala ang mga sistemang hadlang at maglabas ng mga rekomendasyon sa Lupon para sa mga reporma sa departamento.

Si Ms. Iglesias ay sumali sa Department of Children and Family Services bilang Senior Deputy Director noong 2014 kung saan pinamahalaan niya ang Office of Litigation and Risk Management Division.
isalin