Si Frank Ramos ay isang Deputy Director para sa Los Angeles County Department of Children and Family Services (DCFS), kung saan nagbibigay siya ng pangangasiwa sa pangangasiwa ng Service Bureau 3. Siya ang responsable sa pamamahala ng lahat ng aspeto ng mga pagpapatakbo ng linya sa Antelope Valley. Nagbibigay si G. Ramos ng direktang pangangasiwa ng dalawang mga Pangangasiwa ng Rehiyon na nagpaplano at namamahala sa pang-araw-araw na operasyon na nangangahulugang pagtugon sa pang-aabuso sa bata at pagpapabaya sa mga referral; pagtulong sa mga pamilya na ligtas na manatiling buo; pagsasama-sama ng mga bata; at pagbibigay ng permanenteng ligal.

Si G. Ramos ay mayroong Master's Degree sa Clinical Psychology at malawak na karanasan bilang isang Children's Social Worker, Supervising Children's Social Worker, Assistant Regional Administrator, Regional Administrator, at Division Chief. Siya ay may higit sa 27 taon ng serbisyo sa DCFS. Matagumpay niyang nakumpleto ang Leaders in Action Executive Training Series at ang Executive Leadership Development Program. Dagdag dito, siya ay isang miyembro ng komite ng patnubay ng Infel Resource ng Infusion; at isang Certified Children and Family Team Facilitator.
isalin