Ang Superbisor na si Holly J. Mitchell ay kasalukuyang nagsisilbi bilang Tagapangulo ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Los Angeles. Bilang anak ng mga magulang na mga pampublikong tagapaglingkod at isang ikatlong henerasyong Angeleno, nangunguna si Mitchell na may malalim na pag-unawa sa mahalagang safety net na ibinibigay ng LA County sa milyun-milyong pamilya at nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng residente ay maaaring umunlad.

Mula nang mahalal sa Lupon ng mga Superbisor noong ika-3 ng Nobyembre, 2020, ginawa ni Supervisor Mitchell ang pagpapagaan sa kahirapan bilang isang priyoridad sa buong county at nag-angkla ng isang patas na plano sa pagbawi mula sa pandemya sa kalusugan at ekonomiya na dulot ng COVID-19. Sa loob ng kanyang unang taon bilang Superbisor at may suporta mula sa Lupon ng mga Superbisor ng County, ipinasa ni Mitchell ang isang mahalagang programang garantisadong kita, ginawa ang LA County na una sa bansa na ihinto ang pagbabarena ng langis sa lungsod at pinalakas ang kakayahan ng County na mabilis na tumugon sa kalusugan ng isip mga krisis sa ating mga residenteng walang tirahan.

Pinarangalan si Supervisor Mitchell na kumatawan sa dalawang milyong residente ng Ikalawang Distrito ng County ng Los Angeles – kabilang ang kapitbahayan kung saan siya lumaki – Leimert Park, kasama ang mga lungsod ng Carson, Compton, Culver City, El Segundo, Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lawndale, Los Angeles (mga bahagi), Manhattan Beach, Redondo Beach, at isang dosenang unincorporated na komunidad.
isalin