Si Jasmine Frost ay ang Direktor ng First 5 LA's Information Technology (IT) Team, na nangunguna sa pagbuo at pagpapatupad ng isang strategic IT vision gayundin ang pag-aampon, deployment at paggamit ng mga solusyon sa teknolohiya ng organisasyon upang isulong ang trabaho ng First 5 LA na nagbibigay-daan sa ahensya na makamit ang mga priyoridad at pangako nito para sa lahat ng batang edad 0-5 sa County ng Los Angeles.

Sumali si Jasmine sa ahensya noong Marso 2019 at dating gampanan ang mga tungkulin sa pamumuno sa mga pampubliko at pribadong sektor. Sa panig ng publiko pinangunahan niya ang pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga estratehikong plano ng IT at pinahusay na mga arkitektura ng seguridad; itinatag ang mga istraktura ng pamamahala para sa koordinasyon at pamamahala ng mga mapagkukunan ng IT, mga plano sa pagpapatuloy ng kalamidad at pagpapatuloy sa negosyo, at mga pamantayan at proseso ng teknolohiya kabilang ang mga cloud-based na solusyon; at dinisenyo ang mga proseso ng elektronikong dokumento at imaging, pati na rin ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga proyekto sa IT sa buong negosyo para sa mga Lungsod ng San Carlos, Palo Alto at Long Beach, ayon sa pagkakabanggit. Kasama sa kanyang mga karanasan sa pribadong sektor ang pagtatatag ng kanyang sariling IT consultancy at nagsisilbing punong consultant sa mga solusyon sa teknolohiya para sa lokal na pamahalaan.

Noong 2015, si Jasmine ay nagsilbi bilang Pangulo para sa Hilagang Kabanata ng Municipal Information Systems Association of California (MISAC) at, ngayon, ay patuloy na nagsisilbing isang Miyembro ng Advisory Board para sa Digital Government Summit ng Pamahalaang Teknolohiya. 

Nakuha ni Jasmine ang kanyang Bachelor of Business Management mula sa University of Mumbai, na may isang Minor sa Accounting.
isalin