Si John A. Wagner ay ang Executive Vice President ng First 5 LA's Center for Child and Family Impact (CCFI). Sa tungkuling ito, responsable si John sa pamumuno sa mga system ng CCFI na baguhin ang mga pagsisikap na baguhin ang patakaran at kasanayan at buuin ang kagustuhan ng publiko na unahin at pagbutihin ang mga kinalabasan para sa mga maliliit na bata sa Los Angeles County.

Si John ay unang sumali sa adbokasiya ng maagang pagkabata at organisasyong nagbibigay ng publiko bilang Chief Operating Officer noong Disyembre 2012, na nagtatayo sa kanyang halos dalawang dekada na karanasan sa pagpapatakbo ng isang bilang ng mga kagawaran ng estado sa arena ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao. Noong Agosto 2016, naitaas si John sa posisyon ng Executive Vice President. Bago sumali sa Unang 5 LA, nagsilbi si John bilang Direktor ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Komunidad at Pag-unlad ng California mula 2011-2012, at Direktor ng Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng California (CDSS) mula 2007-2011. Sa CDSS, pinangasiwaan niya ang isang badyet na higit sa $ 20 bilyon at mga program na nakakaapekto sa mga pinaka-mahina na residente ng California kabilang ang mga inaalagaang bata at kabataan; mga bata at pamilya na tumatanggap ng tulong sa pamamagitan ng Mga Pagkakataon sa Pagtatrabaho sa California at Responsibilidad sa Mga Bata (CalWORKs); at mga bata at matatanda sa mga pasilidad na pangalagaan ng pamayanan na may lisensya sa estado.

Si John ay nagsilbi bilang nakatatandang tagagawa ng patakaran at tagapayo sa parehong pamamahala ng Republican at Demokratiko sa Wisconsin, Massachusetts at California. Bago dumating sa California, nagsilbi siya bilang Assistant Secretary para sa Mga Bata, Kabataan at Mga Pamilya para sa Massachusetts Executive Office of Health and Human Services, kung saan isinama niya ang mga patakaran at programa sa maraming ahensya ng estado. Bukod pa rito, nagsilbi si John bilang Komisyonado ng estado para sa Kagawaran ng Transisyonal na Tulong sa Massachusetts, na nangangasiwa sa ahensya ng kapakanan ng estado mula 2002 hanggang 2007.

Kumuha si John ng master degree sa Public Administration mula sa Harvard University na John F. Kennedy School of Government, isang master degree sa Public Policy mula sa Georgetown University at isang bachelor's degree mula sa Marquette University.
isalin