Bilang Punong Opisyal ng Data ng Opisina ng Data para sa Aksyon ng Unang 5 LA, pinangunahan ni Kim Hall ang pagsusulong ng diskarte sa data sa buong organisasyon sa lahat ng mga koponan ng Unang 5 LA upang himukin ang diskarte at epekto sa suporta ng pag-aaral at pag-unlad ng pinakabatang mamamayan ng Los Angeles County. Itinaguyod ni Kim at ng Data for Action Team ang kahusayan sa pagsusuri at pagsukat at pinangunahan ang mga pagsisikap ng samahan na magpalaganap ng mga natuklasan at makisali sa mga panlabas na stakeholder sa aming mga pagsisikap na nauugnay sa data.

Mula noong 2011, ang kadalubhasaan ni Kim ay naging pundasyon sa pag-unlad ng First 5 LA na pagbibigay diin sa impluwensya ng data sa pamamagitan ng nangungunang mga hakbangin sa pagsasaliksik at pagsusuri, pagbuo ng First 5 LA Monitoring, Evaluation and Learning Framework, at kumakatawan sa samahan sa pag-unlad at data ng lalawigan at buong estado. pagbabahagi ng mga pagsisikap.

Bilang isang pinuno ng pag-iisip at dalubhasa sa paksa sa pamantayan ng pagsusuri, mga pamamaraan at kaalaman at impormasyon analytics, gumaganap si Kim ng isang pangunahing papel sa pamumuno ngayon sa istratehikong priyoridad ng First 5 LA upang palawakin ang kakayahang magamit, paggamit at kapangyarihan ng data at boses ng magulang upang tawagan ang pansin pagkakaiba-iba, pinalalakas ang adbokasiya, at hinihimok ang pagbabago ng patakaran, pagbabago ng kasanayan, at pagbuo.

Bago sumali sa samahan, si Kim ay nagtaguyod ng tuluy-tuloy na pag-aaral at pagpapabuti sa LAUP sa pamamagitan ng tumutugon na pagsusuri at mga diskarte sa pagsubaybay bilang isang panloob na pagsusuri. Ang kanyang karanasan ay nagsasama rin ng higit sa isang dekada ng paglilingkod bilang isang panlabas na tagasuri ng pagtatasa ng kapasidad ng pagsusuri sa mga nakabatay sa pamayanan, mga nonprofit na naglilingkod sa mga taong may kulay.

Habang nagtatrabaho patungo sa kanyang BA sa Sikolohiya mula sa Timog A&M University sa Baton Rouge, LA, si Kim ay ipinakilala sa pang-akademikong pagsasaliksik ng isang guro ng guro. Ang pagtatrabaho sa isang lab sa pananaliksik sa huli ay humantong sa pakikilahok sa isang programa sa pagsasaliksik sa tag-init na naglalayong pagdaragdag ng mga under-kinatawan ng mga mag-aaral na hangarin ang pagsasanay sa doktor. Nagpatuloy si Kim upang kumita ng PhD sa Community Psychology mula sa University of Illinois sa Chicago. Habang nasa nagtapos na paaralan siya ay tumambad sa pagsusuri ng programa at nakabuo ng isang hilig sa paggamit ng pananaliksik at pagsusuri bilang mga tool para sa adbokasiya at pagbabago sa lipunan. Bumalik siya sa Los Angeles noong 2004 kung saan nagpatuloy siyang ituloy ang pagkahilig na iyon.
isalin