Bilang Bise Presidente para sa Patakaran at Diskarte, pinatitibay ni Pattillo Brownson ang profile at impluwensya ng First 5 LA sa lokal at buong estado na patakaran sa pampublikong pagkabata, pagsusumikap sa pambatasan at pagtataguyod. Bilang karagdagan sa pangangasiwa ng mga ugnayan ng First 5 LA at mga kampanya sa pagtataguyod sa mga lokal, estado at pederal na gumagawa ng patakaran, pinangunahan din ni Pattillo Brownson ang panlabas na estratehikong pakikipagsosyo ng First 5 LA sa pagkakawanggawa, negosyo, munisipalidad, at mas mataas na edukasyon, habang nagsasagawa ng mga komunikasyon at marketing upang humimok ng mas malakas. mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya sa County ng LA. Siattillo Brownson ay dating namuno sa Komite ng Maagang Pagkabata para sa AB 1520 Pag-angat na Mga Bata at Mga Pamilya Mula sa Kahirapan ng Kahirapan sa Kahirapan at hinirang ni Gobernador Newsom sa Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California.

Si Pattillo Brownson ay dating nagsilbi bilang Managing Director ng Patakaran at Advocacy sa Advancement Project, isang samahan ng mga karapatang sibil na nakikibahagi sa patakaran at mga pagbabago sa system upang mapalakas ang pataas na kadaliang kumilos sa mga pamayanan na higit na naapektuhan ng kawalan ng ekonomiya at panlahi. Sa kapasidad na ito, pinangunahan niya ang patakaran at adbokasiya ng Advance Project sa buong Sacramento, Los Angeles at Bay Area at nagbigay ng madiskarteng direksyon sa kanilang gawain sa maagang edukasyon, pagpopondo sa paaralan, at mga pasilidad sa paaralan, transparency ng badyet sa publiko, ugnayan ng gobyerno, at estado at adbokasiya ng lokal na kampanya. Bilang karagdagan sa pamumuno sa buong estado na koalisyon sa koalisyon sa pagkabata, ang kanyang lokal na gawaing koalisyon sa Los Angeles Unified School District ay nagresulta sa higit sa $ 1 bilyon sa mas mataas na pamumuhunan sa pinakamataas na nangangailangan ng mga kapitbahayan para sa mga mag-aaral ng K-12 at maagang pag-aaral , at pinalawak na mga maagang pag-aaral ng mga programa para sa halos 8,000 maliliit na bata.

Bago sumali sa Advancement Project, si Kim ay isang abugado sa edukasyon sa American Civil Liberties Union ng Timog California, kung saan nakatuon siya sa mga isyu sa pang-edukasyon na equity sa mga paaralang California. Dati, nagtrabaho siya sa paglilitis sa pribadong sektor sa Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Sinimulan ni Kim ang kanyang ligal na karera bilang isang klerk ng batas sa Kagalang-galang Dolores Sloviter sa Third Circuit Court of Appeal, at ang Kagalang-galang Louis H. Pollak sa Silangang Distrito ng Pennsylvania. Bago ang paaralan ng abogasya, nagtrabaho si Kim sa Boston Consulting Group, kung saan nagkaloob siya ng mga serbisyong pampinansyal at estratehiko sa pagpaplano sa mga kumpanya ng Fortune 500.

Si Pattillo Brownson ay nakakuha ng degree na Doctor of Law mula sa Yale Law School at nagtapos ng magna cum laude mula sa Harvard University na may Bachelor of Arts in Social Studies.
isalin