Si Kristin McGuire ay ang Executive Director sa Young Invincibles, isang pambansang patakaran ng young adult at organisasyon ng adbokasiya na nakabase sa Washington DC. Bilang Executive Director, binibigyan niya ng kapangyarihan ang mga young adult na isulong ang patas na mas mataas na edukasyon, pangangalaga sa kalusugan, at mga patakaran sa ekonomiya.

Si Kristin ay isang makaranasang community organizer na may higit sa isang dekada ng kadalubhasaan sa pagbabago ng patakaran. Bilang isang unang henerasyong mag-aaral sa kolehiyo mula sa isang solong magulang na sambahayan - siya ay hinihimok ng malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga komunidad na kulang sa mapagkukunan at nakatulong sa paglipat ng kapangyarihan sa mga komunidad na ito. Isang aktibong miyembro ng kanyang komunidad, si Kristin din ang unang Black na nahalal sa kanyang lokal na lupon ng paaralan (Nobyembre 2020). Ang kanyang pagpapalaki, pagpapahalaga sa pamilya, at pangako sa komunidad ay nagsisiguro ng tagumpay sa edukasyon para sa mga kabataan sa bawat antas at mula sa magkakaibang pinagmulan.

Kasama sa mga kamakailang tagumpay ni Kristin ang paghubog ng mga patakaran na magpoprotekta sa kalusugan ng pananalapi ng mga kabataang California sa pagpasok nila sa pagtanda tulad ng California Student Borrowers' Bill of Rights 2019, Student Civic and Voter Empowerment Act of 2019, at College Student Hunger Relief Act 2016. Ngunit ang kanyang pinakamahalagang tagumpay ay hindi sa kanya, ito ay sa kanyang ina, na pinagsama ang kanyang paaralan sa edad na pito.

“Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa mga nauna sa akin. Ang mga hindi sinasadyang bayani tulad ng aking ina ay tunay na nagbibigay-inspirasyon sa akin na patuloy na magtrabaho para sa mga henerasyong susunod sa akin."

Dati, sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Project TRUST ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng LA County, inorganisa ni Kristin ang mga residente na hilingin sa Konseho ng Lungsod na mag-utos ng smoke-free na pabahay at pigilan ang secondhand smoke sa mga parke sa mga komunidad tulad ng Compton, California.

Si Kristin ay asawa ng isang beterano ng militar at ina sa dalawang anak na babae, isang 14-taong-gulang na aspiring chemical engineer at isang ikatlong taon sa UCLA na nag-aaral ng neuroscience. Aso siyang ina ni Blue at miyembro ng Delta Sigma Theta Sorority Inc., ang pinakamahusay na sorority sa mundo.
isalin