Si Luis Bautista ay Executive Director ng Los  Angeles County Office of Education (LACOE) Head Start and Early Learning Division (HSEL), ang pinakamalaking Head Start grantee ng estado, na nakikipagkontrata sa 16 na delegadong ahensya—parehong mga distrito ng paaralan at pribadong nonprofit—upang maglingkod sa 10,000 bata at pamilya bawat taon. Ang LACOE HSEL ay nag-aalok ng isang komprehensibong programa sa edukasyon para sa prenatal-to-five sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga pamilya, komunidad, at mga provider upang bigyan ang mga bata at pamilya ng mga kasanayan upang magtagumpay sa paaralan at buhay. 

Si G. Bautista ay may higit sa 25 taong karanasan sa edukasyon, kabilang ang nakalipas na 15 sa Head Start. Bilang executive director, responsable siya sa pangangasiwa ng mga programa sa maagang pag-aaral—kabilang ang Head Start, Early Head Start, California State Preschool Program, General Child Care and Development Program, Quality Start Los Angeles, Inclusive Early Education Expansion Program, California Preschool Instructional Network, at Universal Prekindergarten/Transitional Kindergarten planning at capacity building—na may pinagsamang taunang badyet na higit sa $200 milyon.
isalin