Maricela Ramirez ay ang Punong Opisyal ng Edukasyon para sa Opisina ng Edukasyon ng County ng Los Angeles. Pinangangasiwaan ni Dr. Ramirez ang Head Start at Early Learning, dalubhasa sa mga high school, juvenile court at mga paaralang pamayanan, ang Community Schools Initiative, at ang mga programa ng GAIN at GROW.

Si Dr. Ramirez ay isang edukado na nakatuon sa pagtuturo na naniniwala na ang edukasyon ay kritikal at gumagana nang walang pagod upang matiyak na ang mga mag-aaral ng lahat ng edad, ay may access sa isang kalidad na edukasyon. Bilang isang anak na babae ng mga imigrante mula sa Mexico at isang unang-henerasyon na mag-aaral sa kolehiyo, naranasan niya mismo ang transformational power of education.

Si Dr. Ramirez ay dating isang direktor kasama ng LAUSD, punong-guro sa isang gitnang at mataas na paaralan, at isang mapagmataas na guro ng pag-aaral ng lipunan sa loob ng 13 taon. Nakuha ni Dr. Ramirez ang kanyang BA sa Yale University, Master degree mula sa Stanford University at UCLA, at ang kanyang Ed.D. mula sa University of Southern California.
isalin