Si Michelle Vega ay nagsisilbing Public Affairs Director para sa Los Angeles County Department of Children and Family Services (DCFS) at responsable para sa panlabas at panloob na mga komunikasyon sa ngalan ng pinakamalaking ahensya para sa kapakanan ng bata sa bansa. Si Michelle ay dumating sa Kagawaran na may higit sa 20 taon ng mga pampublikong gawain at karanasan sa patakaran sa publiko, na sa panahong ito ay gumawa siya ng mga madiskarteng pagkusa at nagbigay ng payo sa mga inihalal na opisyal, senior executive, pinuno ng komunidad, mga organisasyon ng adbokasiya, at mga asosasyong pangkalakalan.

Bago sumali sa Department of Children and Family Services, si Michelle ay isang representante ng patakaran para sa Supervisor na si Kathryn Barger at pagkatapos ay Supervisor na si Michael Antonovich. Sa kapasidad na ito, responsable si Michelle sa pagbuo ng kapakanan ng bata, serbisyong panlipunan, pagpapaunlad ng mga empleyado, at mga pagkukusa sa edukasyon upang suportahan ang mga layunin ng patakaran sa publiko. Regular na nakikipag-ugnayan si Michelle sa pamumuno ng lalawigan, mga samahan ng pamayanan, mga tagapagbigay ng serbisyo, pagkakawanggawa, mga institusyong pang-edukasyon, at mga tagapagtaguyod upang isulong ang kinilalang anak na kapakanan at mga programang panlipunan na programa at matiyak ang mabisang paghahatid ng serbisyo sa kasanayan.

Si Michelle ay nagsilbing isang Bise Presidente sa Edelman, isang pandaigdigang firm ng komunikasyon kung saan pinamunuan niya ang kasanayan sa Public Affairs ng Los Angeles. Binuo at dinirekta ni Michelle ang maraming mga estratehikong programa sa public affairs na may kasamang pangunahing pagpapaunlad ng mensahe, pakikipag-ugnayan ng stakeholder, pag-abot sa media, at pagpapaunlad ng nilalaman. Si Michelle ay nagtrabaho rin bilang isang Regional Director ng External Affairs sa UCLA at isang Account Executive sa Cerrell Associates.

Si Michelle ay isang nakatuon at masigasig na tagapagtaguyod para sa kaligtasan at kagalingan ng mga anak ng County ng Los Angeles, at ang mahalagang papel na maaaring gampanan ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga pamilya sa aming mga pamayanan. Nakuha niya ang kanyang BA sa Kasaysayan mula sa UCLA at naging kalahok sa University of California Center para sa American Politics and Public Policy sa Washington, DC
isalin