Bilang Direktor ng Pangkat ng Pananalapi ng Unang 5 LA, si Raoul Ortega ang namamahala sa pamamahala sa pananalapi at pagbuo ng badyet ng samahan, pati na rin ang pag-awdit, accounting, pagtatasa sa pananalapi at payroll. Ang Pangkat ng Pananalapi ay bahagi ng First 5 LA's Center para sa Kahusayan sa Pagpapatakbo, na nagsisilbing repasuhin, pinuhin at pagbutihin ang mga kasanayan sa pagpapatakbo na saligan sa pagiging epektibo ng organisasyon at tagumpay ng Strategic Plan.

Sumali si Raoul sa First 5 LA noong Abril 2004 bilang isang Staff Accountant II, at sa loob ng isang taon ay na-promed sa Finance Manager. Sa dalawang okasyon ay pinunan niya ang posisyon ng pansamantalang Direktor ng Pananalapi - isang beses noong 2012 sa loob ng isang taon at kalahati at pinakahuli noong Nobyembre 2014 bago ang kanyang promosyon sa Direktor ng Pananalapi noong Disyembre 2014.

Mayroon siyang higit sa 17 taong karanasan sa lahat ng mga larangan ng pananalapi sa pribado, di-kita at mga pampublikong sektor. Bago sumali sa First 5 LA, sinimulan ni Raoul ang kanyang career sa Pananalapi kasama ang Howard Community College sa West Texas bilang kanilang lead staff accountant para sa dibisyon ng School-To-Work / Tech Prep. Mula roon ay bumalik si Raoul sa Los Angeles at sumali sa Children's Institute Inc. bilang isang Financial Analyst, na nangangasiwa sa Unang 5 mga programang pinopondohan ng LA ng Paandam sa Paaralan at CDI, kasama ang mga programang pinondohan ng LA-County na LA Bridges at Project Fatherhood.

Ginampanan ni Raoul ang isang malaking papel sa First 5 LA na tumatanggap ng kauna-unahang Sertipiko ng Nakamit na Pag-uulat sa Pinansyal noong 2008. Ang gantimpala na ito ay ibinigay ng Pamahalaang Opisyal ng Pananalapi ng Estados Unidos at Canada sa mga yunit ng gobyerno na ang taunang mga ulat sa pananalapi ay hinuhusgahan na sumunod sa mga pamantayan ng programa at kumakatawan sa pinakamataas na gantimpala sa pag-uulat ng pananalapi ng pamahalaan. Ang Unang 5 LA ay nagpatuloy na makatanggap ng gantimpala na ito bawat isa sa huling anim na taon sa ilalim ng pamumuno ni Raoul.

Ginampanan din ni Raoul ang isang malaking papel sa pagbuo ng unang komprehensibong badyet ng programa para sa Unang 5 LA noong 2012.

Si Raoul ay ipinanganak at lumaki sa Los Angeles. Nagtapos siya mula sa Angelo State / Texas Tech University na may Bachelor of Business Administration. Siya ay may asawa at may isang anak na lalaki at isang anak na babae.
isalin