Si Romalis Taylor ay may malawak na karera na sumasaklaw ng higit sa 30 taon na karanasan sa Kalusugang Pangkaisipan, Mga Serbisyong Panlipunan, at larangan ng Pamamahala kabilang ang; pagpapaunlad ng programa, pagpapaunlad ng mga sistemang pang-administratibo, at pagpapaunlad ng pananalapi at kalidad ng katiyakan. Siya ang Tagapangulo ng Compton / East Compton Best Start Leadership Group na nagtataguyod, bumuo, at nagpapatupad ng mga aktibidad sa pamayanan upang mapalakas ang mga pamilya na may mga anak na 0-5 batay sa Modelong Unang 5 Pagpapalakas ng Mga Pamilya.

Siya ay kasalukuyang Tagapangulo ng Pangkat ng Komunidad ng Mga Komunidad ng Kulturang Aprikano / Aprikano sa DMH na Kalidad ng Pagpapabuti ng Kalidad ng DMH at ang kinatawan para sa Under Representative Ethnic Population Groups sa Kagawaran ng Pamunuan ng Sistema ng Mental Health System. Ang mga pangkat ng tagapayo na ito ay tumutulong sa Kagawaran sa pagpaplano ng Mental Health Services Act, mga serbisyo, programa, at pagpopondo sa County ng Los Angeles. Siya ay miyembro ng Services Area Advisory Council 6 sa South Los Angeles.

Dati siya ay isang Center Director sa Timog LA, at isang Direktor ng Pamahalaan at Pakikipag-ugnay sa Komunidad sa Los Angeles County para sa Starview Community Services. Siya ang may pananagutan para sa mga program na hindi kumikita, Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Pamilya, programa sa Up Front Assessment na nagsisilbi sa Family Welfare na tinukoy ang mga pamilya upang maiwasan ang posibleng pagkakulong, at panghuli ang pag-iwas sa kalusugan ng pag-uugali sa pag-uugali ng Kagawaran ng Mental Health at maagang mga serbisyo sa interbensyon na gumagana upang mabawasan ang pangangailangan para sa higit na klinikal. mga interbensyon para sa mga bata, kabataan, at kanilang pamilya.

Mula noong 2005, si G. Taylor ay naging isang tagapagtaguyod para sa pamayanan at kasangkot sa mga proseso upang palakasin at suportahan ang mga pamilya. Nakipagtulungan din siya sa mga ahensya ng gobyerno, pamayanan, bata, kabataan, at kanilang pamilya upang mapagbuti ang mga serbisyo sa mga paaralan, pangangalaga ng bata, at mga programa sa klinikal na serbisyo. Ipinatupad niya ang mga makabagong serbisyo tulad ng Point Of Engagement kasama ang pagtatanghal sa mga kumperensya at forum tungkol sa pagpapaunlad ng programa, mga serbisyo sa pag-iwas, mga serbisyo sa larangan ng larangan, at mga serbisyo sa suporta ng pamilya. Aktibo siya sa isang bilang ng iba pang mga konseho ng payo sa pamayanan at lalawigan hinggil sa adbokasiya at kakayahan sa kultura sa mga serbisyo para sa mga batang Aprikano at Aprikano na Amerikano, kabataan at pamilya at kanilang kagalingan.
isalin