Tara Ficek ay ang Direktor ng ang Sistema ng Kalusugans TEAMalin nagpapatakbo bilang bahagi ng Unang 5 LA's Center para sa Epekto ng Bata at Pamilya. Bilang Direktor ng Mga Sistema ng Kalusugan, Tara gabayans at pondos binago ng mga system ang mga aktibidad na nauugnay sa kalusugan ng ina at bata at pag-access sa maagang interbensyon na may layunin na matiyak na ang mga bata ay makatanggap ng maagang pag-unlad na suporta at serbisyo. Ang Koponan ng Mga Sistema ng Kalusugan pinangangasiwaan din ang hakbangin ng Unang 5 LA na LA American African Infant at Maternal Mortality (AAIMM) na pagkukusa. Sumali si Tara sa First 5 LA noong 2005 sa Grants Management Department kung saan siya ay responsable para sa pagsuporta sa First 5 LA grantees at mga kontratista sa matagumpay na pagkamit ng kinikilalang kinalabasan para sa mga bata, pamilya at mga pamayanan sa LA County.   

Bago sumali sa First 5 LA, nagtrabaho si Tara sa sektor na hindi kumikita at namamahala ng iba't ibang mga programa na nakatuon sa pagtaguyod at pagpapalakas ng safety net system ng Los Angeles County para sa mga mahina, hindi masusukat na populasyon. Si Tara ay mayroon ding malawak na karanasan sa pangangasiwa ng mga programa sa isang klinikal na setting na nakatuon sa kalusugan ng kababaihan, partikular ang kalusugan ng ina at reproductive. 

Nakuha ni Tara ang kanyang MPH sa Community Health Science mula sa UCLA's Fielding School of Public Health at ang kanyang BA mula sa University of Washington. 
isalin