Si Wendy Smith, Ph.D., LCSW, ay associate associate para sa pagpaplano ng kurikulum at pagtatasa at propesor ng associate associate sa USC School of Social Work. Sa kanyang tungkulin bilang associate dean, pinamunuan ni Dr. Smith ang proseso ng reaccreditation, kabilang ang pagtatasa ng mga kinalabasan ng pag-aaral ng mag-aaral. Nagturo siya ng mga klase sa pag-unlad ng bata at kabataan, teorya at kasanayan sa mga bata at pamilya, at kasanayan sa gawaing panlipunan na may edad na paglipat ng kabataan. Hinirang siya bilang kapwa guro sa Center ng Unibersidad para sa Kahusayan sa Pagtuturo, at may kadalubhasaan sa pagtuturo sa silid aralan at virtual na pagtuturo.

Si Dr. Smith, isang lisensyadong klinikal na trabahong panlipunan, ay nagpapanatili ng isang pribadong pagsasanay sa psychotherapy sa loob ng tatlumpu't limang taon, na tinatrato ang mga kabataan, matatanda, at mag-asawa. Siya ang may-akda ng Pag-iwan ng Pangangalaga ng Kabataan: Isang Pag-unlad, Pag-unlad na Batay sa Relasyon sa Pagsasanay (Oxford University Press, 2011), na nagsasama ng multidisciplinary na pananaliksik upang makapagbigay ng isang bagong diskarte sa pakikipagtulungan sa mga kabataan na nasa sistema ng pag-aalaga. Ang pananaw ni bio-psycho-social na Smith ay maaaring gabayan ng mga programa, patakaran at serbisyo na makakatulong sa mga kabataan na matagumpay na lumipat sa buhay na may sapat na gulang. Ang diskarte na nakabatay sa relasyon ay binibigyang diin ang pag-unawa sa mga karanasan sa pagkakabit at pagkagambala, pati na rin ang epekto ng hindi nalutas na trauma at pagkawala.

Si Dr. Smith ay isang komisyoner at kasalukuyang bise chairman ng Komisyon para sa Mga Bata at Pamilya ng Los Angeles County. Siya ay isang founding member ng lupon ng National Foster Youth Institute, at nagsisilbi sa lupon ng pundasyon ng Venice Family Clinic, kung saan pinamunuan niya ang komite sa kalusugan ng pag-uugali at pag-unlad ng bata sa loob ng walong taon. Siya ay isang tagasuporta ng boluntaryong kasama ang Human Rights Watch, nagtatrabaho sa mga isyu sa hustisya ng kabataan at naglilingkod sa komite ng payo ng Division ng Mga Karapatan ng Bata.

Nakuha ni Dr. Smith ang kanyang BA sa English Literature, Phi Beta Kappa, sa University of California, Berkeley, at kanyang MSW at Ph.D. sa UCLA. Natanggap niya ang USC Mellon Culture of Mentoring Award; ang George D. Nickel Award para sa Natitirang Serbisyo sa Social Welfare mula sa California Social Welfare Archives; at ang Brass Ring Award at Nancy M. Daly Founders 'Award mula sa United Friends of the Children, isang inaalagaang organisasyon ng paglilingkod ng kabataan.
isalin