Pisikal na Kalusugan

Pisikal na Kalusugan

ay mahalaga, at ito ay isang bagay na halos iniisip ng bawat magulang — at kahit na nag-aalala tungkol sa – mula sa oras na malaman nilang inaasahan nila ang isang sanggol. Ang pangangalaga sa pisikal na kalusugan ng iyong anak ay binubuo ng maraming mga kadahilanan, na kasama ang pagbibigay ng mahusay na nutrisyon at isang malusog na pamumuhay upang mabuo ang immune system ng iyong anak upang labanan ang sakit at manatiling malusog. Sa regular na pag-check up, paglikha ng isang malusog na kapaligiran sa bahay, at pagsisikap na maiwasan ang pagkalat ng sakit, makakatulong kang maprotektahan ang pisikal na kalusugan ng iyong anak.

isalin