Equity ng Lahi

Ang equity ng lahi ay ang patas na paggamot ng lahat ng mga tao, na nagreresulta sa walang kinalabasan sa buhay na natutukoy ng kanilang lahi. Sa ilalim ng equity ng lahi, lahat ay tumatanggap ng parehong mga pagkakataon, benepisyo, at tool upang umunlad. Ang pagkakapantay-pantay sa lahi ay hindi lamang tinatanggal ang diskriminasyon o hindi makatarungang mga kasanayan, kundi pati na rin ang pagpapatupad ng mga patakaran at system na tinitiyak ang pagiging patas para sa lahat.

Upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa lahi, daan-daang mga taon ng mga patakaran at kasanayan na nagtatangi sa mga tao ayon sa lahi - parehong sadya at hindi - kailangang baguhin at pagbutihin. Kahit na ang pangmatagalang pag-unlad ay dahan-dahan, maaari mong isulong ang sanhi ng pagkakapantay-pantay ng lahi sa maraming mga paraan.

Suriin ang aming listahan ng mga artikulo sa ibaba para sa impormasyon tungkol sa kung paano makipag-usap sa iyong anak tungkol sa lahi at pagkakapantay-pantay ng lahi, pagpapalaki ng mga batang hindi laban sa rasista at kung paano ka at ang iyong pamilya ay makakatulong na maging bahagi ng pagbabago upang lumikha ng katarungan para sa mga bata ng lahat ng mga kulay.

isalin