Mga mapagkukunan

Mga mapagkukunan

ikonekta ang mga pamilya sa impormasyon, dalubhasa, programa, serbisyo, mga ugnayan sa lipunan at higit pa sa County ng Los Angeles upang makatulong na mapabuti ang buhay ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na edad 0-5. Ang mga mapagkukunan ay mahalaga sa tagumpay ng isang bata at madalas na magagamit nang kaunti o walang gastos. Ngunit habang ang mga mapagkukunan ay mahalaga para sa pagiging magulang, ang pag-alam kung ano ang magagamit — at talagang ma-access ang mga mapagkukunan-minsan ay maaaring maging isang mahirap. Ang Unang 5 LA ay narito upang makatulong na magbigay ng mga tool upang kumonekta sa mga mapagkukunang kailangan mo at ng iyong pamilya, kapag kailangan mo sila. Ang unang hakbang sa pagkuha ng impormasyon o tulong ay kasing lapit ng isang tawag sa telepono o pag-click sa malayo.

 

para tulong sa pagkain:

para tulong sa pabahay:

isalin