kaligtasan

kaligtasan

para sa iyong anak ay nagsisimula sa bahay. Ang pagsangguni sa sanggol at pag-aaral ng iyong bahay ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga aksidente at pinsala. Ang paggawa ng tseke ng mga kemikal sa bahay-at pagtiyak na ang lahat mula sa mga pestisidyo hanggang sa mga produktong paglilinis ay hindi maabot ng mga maliliit - makakatulong na protektahan ang iyong anak. At syempre, ang pangangasiwa ng matatanda at pagtuturo sa isang bata tungkol sa kaligtasan mula sa simula ay maaaring maging pinakamahusay na depensa laban sa mga aksidente.

isalin