Strategic Plan ng Unang 5 LA 2015: Ang pagtuon para sa Hinaharap ay nagpapakita ng isang kapanapanabik na pagkakataon para sa Unang 20 LA upang makamit ang higit na kalinawan, direksyon at pokus para sa epekto at pagpapanatili sa susunod na limang taon at higit pa. Bilang karagdagan sa pangmatagalang paglabas ng piskalya para sa Unang 5 LA at mga alituntunin sa pamamahala, tatitiyak ng estratehikong plano ang transparency sa hinaharap na paggawa ng desisyon at itaguyod ang pananagutan. Ang proseso ng pagpaplano ay nagsimula noong Marso 5 na may layunin para sa pag-apruba ng Lupon ng Plano ng Strategic ng First 2014 LA na 5-2015 hanggang Nobyembre 20. Naglalaman ang pahinang ito ng mga mapagkukunan sa aming mga pagsisikap sa istratehikong pagpaplano na patuloy na maa-update sa pagsulong namin sa proseso.

Mga Highlight ng Webinar na Strategic Plan:

Mga slide mula sa Strategic Plan Webinar (Pdf)

Mga Highlight mula sa Oktubre 8, 2014 Pagpupulong sa Komunidad sa Proseso ng Pagpaplano ng Strategic (3 minuto):

Tingnan ang Buong Oktubre 8 na Pagpupulong sa Komunidad (50 minuto):

Mga Pinakabagong Pag-unlad:

Nobyembre 11 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Komisyon sa Oktubre 22 ng Komisyon

Paglalahad ng Komisyon sa Oktubre 9 ng Komisyon

Setyembre 24 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Setyembre 11 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Agosto 28 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Hulyo 10 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon noong Hunyo 12

Mayo 8 Pagtatanghal ng Pagpupulong ng Komisyon

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon sa Abril 10

Paglalahad ng Pagpupulong ng Komisyon noong Marso 13

Ang iba pang Media na nagpapaliwanag sa proseso ng Strategic Planning:

Mag-click sa ibaba para sa Mga Mapagkukunang nauugnay sa aming proseso ng Pagplano ng Strategic:

isalin