Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Landscape para sa Unang 5 LA Invitation To Bid (ITB) DATE NG PAG-POSTING: Nobyembre 3, 2021 RESPONSE DUE DATE: 5:00 pm PT sa Disyembre 1, 2021 MANDATORY JOB WALK: Nobyembre 19, 2021 – Dapat mag-RSVP Bago ang Nobyembre 17, 2021 MGA KARAPAT NA APLIKANTE Ang Respondente ay...