PETSA NG PAG-POSTING: Marso 22, 2023 TAKDANG PETSA NG PAGSASAGOT: 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023 MANDATORY JOB WALK: Marso 29, 2023 MGA KARAPAT NA APPLICANT Ang nagmumungkahing firm ay dapat na isang komersyal na lisensyadong janitorial service provider. .