Mga Serbisyo para sa Disenyo-Bumuo para sa Unang 5 LA Building Renovation Plan na Humihiling Para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ) POSTING DATE: Enero 25, 2021 RESPONSE DUE DATE DATE: 5:00 pm PT on February 24, 2021 NON-MANDATORY ZOOM MEETING: February 8, 2021 - Dapat RSVP Pagsapit ng Pebrero 4, 2021 (Mataas ...