Ang Unang 5 LA at mga kasosyo nito ay tumatawag para sa isang pangako sa loob ng mga samahan at system na maging trauma at may kakayahang alam ang kaalaman at tulungan ang mga indibidwal, pamilya at pamayanan na gumaling mula sa trauma at palakasin ang kanilang katatagan. 

Isa sa mga pinagsasama-sama at nakakasamang kadahilanan sa pag-unlad ng isang bata ay ang epekto ng trauma at nakakalason na stress kabilang ang rasismo, kung saan ang mga karanasan ay madalas na nagreresulta sa mga bata na nahaharap sa panghabang-buhay na pisikal, pag-uugali at emosyonal na hamon. Gayunpaman, ipinapakita ng pananaliksik na ang namagitan nang maaga hangga't maaari ay maaaring mapinsala ang epekto ng trauma sa pag-unlad ng utak. Upang makilala at makatugon nang naaangkop sa isang bata na nahantad sa trauma, kritikal na siguraduhin na ang mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya ay nilagyan ng kaalaman at kasanayan upang magbigay ng makabago at naaangkop sa kultura na may kaalamang pamamaraang trauma. 

I-click ang dito para sa isang sheet ng katotohanan sa aming diskarte sa diskarte na may kaalaman sa trauma. 

MGA KASABIHAN PARA SA IPINAGPAIBANGANG SISTEMA:

Ang pagsulong sa pagbabago ng trauma at kaalaman tungkol sa pagbabago ng mga pagbabago sa LA County ay isang sama-sama na pagsisikap na itinayo sa pangako ng publiko, hindi pangkalakal at mga pamayanang pilantropiko. 

Sa loob ng mga may kaalamang pamayanan, mas kilalanin ng mga indibidwal at pamilya ang laganap na trauma, at ang mga pampublikong institusyon at sistema ng serbisyo ng lalawigan ay magpapalakas sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa pag-unawa at pagtugon sa trauma. Ito ang dahilan kung bakit masamang epekto ang mga masasamang karanasan sa pagkabata (ACEs), nakakalason stress, kumplikadong trauma at iba pang pananaliksik: Nakatutulong ito sa maraming mga system na simulang kilalanin ang hindi nalutas na trauma bilang ugat na sanhi ng marami sa mga isyu na pumipigil sa pag-unlad tungo sa mga positibong resulta. Bilang isang mas may kaalamang lalawigan na bubuo ng mas mahusay na mga sistema ng pagtugon, ang mga pamamaraang may kaalamang trauma ay mas ganap na isasama sa mga patakaran, pamamaraan at kasanayan, at aktibong ilalapat upang maiwasan ang muling traumatization. 

KASALUKUYANG MGA PROYEKTO

Trauma-Informed Pooled Fund - Noong Abril 1, 2016, ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa The California Community Foundation, The California Endowment at The Ralph M. Parsons Foundation, ay naglunsad ng nagbago ang inisyatiba ng mga sistemang pangangalaga na may kaalaman sa trauma na may pangako ng higit sa 30 mga kasosyo sa publiko, hindi pangkalakal at pilantropiko. Ang Sentro para sa Kolektibong Karunungan (C4CW) ay napili upang magdisenyo at padaliin ang exploratory phase ng inisyatiba, na kasama ang malawak na pag-scan sa kapaligiran ng kasalukuyang pananaliksik at mga sistemang may kaalamang trauma na nagbago ng mga pagsisikap mula sa buong bansa. Ang resulta Ulat sa pag-scan ng kapaligiran sa taong 1  nagbubuod ng 15 mga pagkukusa at ikinategorya ang higit sa 150 mga mapagkukunan na nauugnay sa trauma, katatagan at mga pagsisikap sa pagbabago ng system. Ang workgroup ay nagtagpo ng pitong beses mula Oktubre 2016 hanggang Hunyo 2017, na may higit sa 80 mga taong lumahok. 

Malakas na Malusog at Masiglang Mga Bata - Ang SHARK Program sa loob ng Kagawaran ng Serbisyong Pangkalusugan ng County ng County ng Los Angeles ay tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga bata at kabataan na apektado ng mga hamon sa pag-unlad at pag-uugali pati na rin ang nakakalason na stress. Ang Unang 5 LA ay nagbibigay ng suporta upang maitaguyod at ilabas ang workflow at pamamahala ng koleksyon ng data; at bumuo ng mga referral path na may mga koneksyon sa pamayanan. 

Tahanan Para sa Magaling na Nagtutulungan ng Mga Pondo - Noong 2017, sinimulan ng First 5 LA ang pakikilahok nito sa Home For Good (HFG) Funders Collaborative, na nagtataguyod sa pampubliko at pribadong pondo upang isulong ang koordinasyon at suporta ng county upang labanan ang kawalan ng tirahan. Unang 5 LA pag-scan sa kapaligiran nagha-highlight ng isang puwang sa mga patakaran at serbisyo na may kaalaman sa trauma sa loob ng sistema ng paghahatid ng mga serbisyong walang tirahan at sinisiyasat ang mga epekto ng kawalan ng tirahan at trauma sa mga maliliit na bata, pati na rin ang paggawa ng mga rekomendasyon para sa mabisang pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya.

Ang pag-infuse ng isang diskarte na may kaalamang trauma, na gumagamit ng trauma at mga epekto nito sa disenyo at paghahatid ng mga serbisyo, ay maaaring mabawasan ang muling traumatisasyon at makakatulong na mabawasan ang pangmatagalang epekto na maaaring magkaroon ng pagkakalantad sa trauma sa pag-unlad ng isang bata. Tulad ng naturan, nag-ambag ang First 5 LA ng mga pondo sa HFG Funders Collaborative upang magbigay ng pagsasanay at suporta upang isama ang isang balangkas ng system na may kaalaman sa trauma at nabatid na kakayahan sa gawain nito, kasama ang pamumuhunan nito sa mga system at solusyon para sa paglaban sa kawalan ng tirahan. Ang unang 5 pondo ng LA ay nag-ambag din sa pagtatatag ng isang panrehiyong network ng koordinasyon para sa mga pamilyang sumusuporta sa Coordinated Entry System ng lalawigan, pati na rin ang pagbuo ng isang trauma at kaalamang nabatid na module ng pagsasanay para sa mga service provider na nakatuon sa kawalan ng tirahan, mga pamilyang nakakaranas ng kawalan ng tirahan at ang epekto ng kawalan ng tirahan sa pag-unlad ng bata.

NAKARAANG MGA PROYEKTO

Nalalaman ng ACEs – Ang inisyatiba ng ACEs Aware, na inilunsad ng California Department of Health Care Services at ng Office of the California Surgeon General, ay naglalayong bawasan ang mga ACE ng kalahati sa isang henerasyon. Ang unang 5 LA ay nagsagawa ng mga aktibidad sa pakikipag-ugnayan ng tagapagkaloob upang isulong ang inisyatiba ng ACEs Aware sa komunidad ng tagapagbigay ng Medi-Cal sa County ng LA. Unang 5 LA ay nakipagsosyo sa mga pangunahing stakeholder sa LA County upang ipatupad ang tatlong aktibidad: 1) Network ng Pangangalaga mga aktibidad para sa maraming uri ng mga tagabigay; 2) Pag-aaral ng Kasamang Peer-to-Peer sa gitna ng mga doktor sa pangunahing pangangalaga; at 3) a Papel ng Pagsasanay upang ipaalam ang malakihang pagbabago sa mga sistema na nauugnay sa pag-screen para sa at paggamot sa mga masamang karanasan sa pagkabata sa pamamagitan ng pagtataas ng mga karanasan ng mga pamilya at mga organisasyong nakabatay sa komunidad.

Lungsod ng Long Beach Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao - Mula sa 2018-2020, na may suporta mula sa First 5 LA at The California Endowment, ang Lungsod ng Long Beach Department of Health and Human Services (DHHS) ay pinatibay ang isang cross-system, trauma sa buong lungsod at kaalaman na may kakayahang malaman. Ang dalawang taong layunin ng proyekto ay: 1) pilot trauma at resiliency na mga diskarte sa loob at sa kabuuan ng dalawang mga system / samahan (ie, DHHS at Library Services); 2) tipunin ang mga pangunahing kampeon na may kaalaman sa trauma upang magdisenyo at magpatupad ng isang cross-system, diskarte na batay sa lugar upang suportahan ang mga tauhan sa paghahatid ng pangangalaga sa trauma at kaalamang nabatid; at 3) idokumento ang paglilipat ng kultura ng organisasyon at ang mga kaugnay na proseso upang maipakita kung paano maihahatid ang mga serbisyo at ang mga komunidad ay nakikibahagi para sa pagtatapos sa hinaharap.  

Opisina ng Pag-iwas sa Karahasan sa County ng County ng Los Angeles - Ang Unang 5 LA ay nagbigay ng pagtutugma ng mga pondo sa Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng Lungsod ng Los Angeles (LACDPH) upang suportahan ang proseso ng istratehikong pagpaplano para sa bagong Opisina ng Karahasan sa Lungsod ng Los Angeles, na kinabibilangan ng pagkilala sa mga paunang tungkulin, lugar ng pagtuon at diskarte. Ang diskarte ng pagbabago ng aming sistema ng trauma at nabatid na kakayahang umangkop ay umaayon sa hangarin ng bagong tanggapan na maunawaan kung paano ang trauma at pagpapagaling ay itinatakda sa mga pagsisikap sa pag-iwas sa karahasan. Gagamitin ng tanggapan ang kapangyarihan ng mga pag-aari ng komunidad upang maiwasan ang karahasan. Ipinagmamalaki ng First 5 LA na makipagsosyo sa LACDPH habang isinasaalang-alang nila ang epekto ng karahasan sa mga komunidad at pamilya na nakatira sa loob nila. Ang mga ligtas na pamayanan ay sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng bata. 

MGA ULAT SA TRAUMA AT RESILIENCY: ISANG SYSTEMS CHANGE APPROACH:

Upang matuto nang higit pa tungkol sa aming trauma at nabatid na mga sistemang nabago ang pagkukusa, makipag-ugnay sa Zully Jauregui, MSW, Senior Program Officer sa First 5 LA sa ZJ*******@fi******.org

Mga nauugnay na istilo:

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma (Mayo 1, 2018)

Tinutulungan nila ang Mga Magulang na Iligtas ang kanilang mga Anak; Ang isa sa mga Layunin ay upang Taasan ang Mga Posibilidad ng Tagumpay (Hun 27, 2016)

Pagtuunan ng pansin: Pangangalaga sa Impormasyon na Trauma (Abr 6, 2016)   

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma (Mar 12, 2018) 

Bakit Kailangan ang Pangangalaga na may kaalamang Trauma sa County ng Los Angeles (Mayo 6, 2016)

Iulat ang Mga Pangalang Mga Traumatikong Epekto ng Kawalang-Tirahan sa Mga Maliliit na Bata, Unang 5 Tumatawag si LA para sa Trauma na may kaalamang Diskarte upang Tulungan ang Mga Bata (Nob 16, 2017)

Pagbabago ng Impormasyon sa Trauma (Abr 8, 2016)

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Nakatuon sa pagkakapantay-pantay, pagsasama at pagkakita ng kasiyahan sa mukha ng bawat bata

Marso 12, 2024 Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga nagawa ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan nito...

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

 Erika Witt | First 5 LA Policy Analyst Marso 7, 2024 Ang kapakanan ng mga bata ay isang multi-dimensional na isyu. Upang umunlad, kailangan ng mga bata ang pangangalagang pangkalusugan, nutrisyon, pabahay at pangangalaga sa bata. Ang mga pangunahing pangangailangan na ito ay hindi nakahiwalay na mga alalahanin ngunit sa halip ay magkakaugnay na mga facet na...

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

isalin