Trauma

Pagtataguyod ng Katatagan sa Trauma ay lalong mahalaga para sa mga pamilya na pamahalaan ang diin ng napakahirap na oras. Bakit? Ito ay sapat na mahirap para sa mga matatanda na makayanan ang mga pangyayaring traumatiko o sitwasyon. Kapag ang mga sanggol at bata ay nakakaranas ng malubhang stress, maaari itong saktan ang paglago at pag-unlad at epekto ng mga relasyon at paraan ng pagharap sa buong buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang sumusuporta, nakabatay sa lakas na diskarte, makakatulong ang mga magulang na makabuo ng katatagan upang pamahalaan ang mga mahirap na karanasan o sitwasyon –– para sa kanilang sarili at kanilang mga anak.

isalin