Ang aming Strategic Plan (sa isang tingin)

Ang misyon ng Unang 5 LA ay nabuhay sa pamamagitan ng aming pakikitungo na diskarte upang isulong ang aming gawain sa apat na pangunahing mga bagay na nakilala namin sa aming Strategic Plan bilang mahalaga upang matulungan ang mga bata na magtagumpay sa paaralan at sa buhay.

Ang aming diskarte ay nakasentro sa pakikipagsosyo sa iba. Sa pamamagitan ng pangakong ito sa pakikipagtulungan, isinusulong namin ang mga patakaran at kasanayan na may kaalaman sa magulang at pamayanan na sa huli ay makikinabang sa mga maliliit na bata.

Pinangunahan ng aming Strategic Plan, ang gawain ng First 5 LA ay nakatuon sa apat na pangunahing mga lugar, tulad ng tinukoy sa ibaba:

Suporta ng pamilya - Ang pag-optimize sa kalusugan at pag-unlad ng isang bata ay nagsisimula sa pinakamaagang posibleng oras sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga programa sa pagbisita sa bahay at edukasyon, kalusugan, at panlipunang at emosyonal na kagalingan, nagsusumikap kaming makisali at makipagsosyo sa mga pamilya at mapabuti ang buhay ng aming mga bunsong anak.

Komunidad - Ang pagpapalakas ng mga koneksyon at mapagkukunan ng pamayanan ay bubuo sa kakayahan at pakikipagsosyo sa pamayanan upang ang mga bata at pamilya ay umunlad. Sa pamamagitan ng pagkilala, pagpapabuti at paglikha ng mga koneksyon sa lipunan at pag-access sa mga kinakailangang serbisyo, tumutulong kami upang alisin ang mga hadlang na negatibong nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata.

Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) - Ang pagtataguyod sa antas ng lokal, estado at pambansa para sa maagang pangangalaga at mga mapagkukunang preschool ay nakakatulong upang mapabuti ang kalidad ng programa, ma-access, kayang bayaran at kaunlaran ng mga empleyado upang ang maliliit na bata, partikular ang mga naninirahan sa mga komunidad na may mababang kita na may kulay, ay maaaring maging handa para sa paaralan at makamit ang susi milestones ng akademiko.

Mga Sistema ng Kalusugan - Ang pagtataguyod ng maagang pag-screen at interbensyon para sa lahat ng maliliit na bata ay binabawasan ang mga epekto ng pagkakalantad ng trauma at mga pagkaantala sa pag-uugali ng pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa pakikipagsosyo, pinatitibay namin ang mga umiiral na mga system at bumuo sa mga nangangakong kasanayan upang mabawasan ang mantsa, mapabuti ang mga kinalabasan at itaas ang kahalagahan ng maagang pag-unlad ng bata.

Matuto nang higit pa tungkol sa madiskarteng plano ng First 5 LA »
isalin