Kabilang sa mga pinakadakilang assets ng First 5 LA ay ang aming workforce. Ipinagmamalaki namin ang kadalubhasaan at simbuyo ng damdamin ng bawat empleyado sa aming layunin na makamit ang positibo at napapanatiling mga kalalabasan para sa mga anak ng Los Angeles County bago mag-edad 5.

Sa pamamagitan ng talento at pangako nang paisa-isa at sama-sama na pinalawak ng mga tauhan ng ahensya, isinusulong namin ang aming misyon at estratehikong plano na makipagtulungan sa iba upang palakasin ang mga pamilya, pamayanan at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay. paaralan at buhay.

Ang Human Resources & Talent Management sa loob ng First 5 LA ay mahalaga sa pagtutulungang pundasyong ito, na tumutulong sa paghimok ng mga pangmatagalang layunin, pag-unawa sa negosyo ng ahensya at paghimok ng pagkakaiba-iba ng mga saloobin, karanasan at background.

Ang aming patuloy na tungkulin ay upang makilala, bumuo at mapanatili ang isang mahusay na gumaganap at magkakaibang manggagawa at tinatanggap namin ang iyong interes sa pagsulong ng aming misyon, madiskarteng mga layunin at halaga

Nakaugat kami sa isang kulturang nagtutulungan na nagtaguyod ng isang malusog, ligtas at produktibong kapaligiran sa pagtatrabaho para sa mga empleyado, kanilang pamilya, at ahensya at iginagalang ang aming mga pangako sa pamamagitan ng pagsasagawa ng negosyo sa paraang nagtataguyod ng pagiging patas, respeto, katapatan at tiwala.
Ilan lamang sa maraming mga benepisyo na inaalok sa First 5 LA sa aming mga empleyado at kanilang mga dependents:

 • Komprehensibong saklaw ng medikal, ngipin at paningin
 • Life Insurance at AD&D
 • Pang-matagalang Kapansanan (LTD)
 • Programa ng Pagtulong sa Empleyado (EAP)
 • Plano ng Pag-save ng Pagreretiro kasama ang Pagtutugma ng employer at Non-Elective Contribution
 • Bayad na Oras ng Bakasyon
 • Bayad na Oras ng Sakit
 • Bayad na Piyesta Opisyal
 • Mga Account sa Paggastos sa Pangangalagang Pangkalusugan
 • Mga Nakasalalay na Mga Gumagastos sa Mga Pangangalaga sa Pangangalaga
 • Flexible Iskedyul ng Trabaho
 • Paunang bayad na Programa sa Tulong sa Ligal
 • 529 Plano sa Pag-save ng College
 • Ang katayuan ng Unang 5 LA bilang isang independiyenteng ahensya ng gobyerno ay nagpapahintulot sa mga full-time na empleyado na mag-aplay at posibleng makatanggap ng pagpapatawad sa pautang sa pederal na mag-aaral sa ilalim ng Public Service Loan Forgiveness Program na inalok ng Kagawaran ng Edukasyon ng US.

Paglaki

 • Mga Programa ng Pamumuno
 • Pagsapi sa Mga Pangkat ng Kaakibat ng Komunidad
 • First 5 LA University - Bumuo at maghatid ng mga programa para sa lahat ng antas ng mga empleyado; Magsagawa ng patuloy na mga pagtatasa ng mga pangangailangan upang mapanatili ang pagsunod sa pagbabago ng mga pangangailangan ng pag-unlad ng tauhan; Tumulong sa pagtatakda ng mga priyoridad para sa pagpapaunlad ng pamumuno para sa parehong kasalukuyan at hinaharap na mga pinuno


Mga Kasalukuyang Pagkakataon

Inaalok ng First 5 LA ang mga miyembro ng kawani nito isang mapaghamong, malikhain at mabilis na kapaligiran pati na rin ang pagkakataong gumawa ng pagkakaiba sa kalidad ng buhay para sa mga batang may edad na 0-5 sa Los Angeles County. Sumali sa koponan ng may karanasan at nakatuon na mga propesyonal at tulungan ang Unang 5 LA na matugunan ang mga layunin nito Ang madiskarteng Plan.

Nag-aalok ang Unang 5 LA ng mga full-time at part-time na miyembro ng kawani na mahusay na mga benepisyo ng empleyado.

Upang Ilapat:

Kung interesado ka sa paghabol sa isang propesyonal na pagkakataon sa First 5 LA, mag-click sa mga heading ng posisyon sa itaas. Ire-redirect ka sa isa pang website na magbibigay ng buong paglalarawan sa trabaho para sa posisyon pati na rin isang elektronikong form ng aplikasyon upang makumpleto. Hihilingin sa iyo na lumikha ng isang profile sa aming Sistema ng Pagsubaybay sa Aplikante upang makumpleto ang application. Mangyaring gamitin ang Internet Explorer o Chrome bilang iyong web browser upang makumpleto ang application upang maiwasan ang mga pagkakamali sa pagiging tugma. Kung hindi mo nakumpleto ang isang elektronikong aplikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa 213.482.5902 at hilingin na maugnay sa isang miyembro ng pangkat ng Human Resources & Talent Management para sa tulong sa pagsumite ng iyong aplikasyon.

Mangyaring tandaan na ang pag-format ng iyong na-upload na resume ay maaaring maging sanhi ng paglabas ng dokumento sa iyong monitor. Mangyaring tiyaking hindi ito makakaapekto sa pagtingin ng dokumento sa aming dulo.

Tatanggap lang kami ng mga application para sa mga posisyon na nakalista sa itaas. Maraming beses na muling nai-post ang aming mga abiso sa pag-post sa iba pang mga site at ang impormasyon sa mga site na iyon ay maaaring hindi napapanahon.

Dahil sa mataas na dami ng mga tugon na natatanggap namin para sa aming mga pag-post ay nagsisi kaming hindi makapagbigay ng mga pag-update ng katayuan at pag-verify bilang karagdagan sa elektronikong pagpapatunay na natanggap ang iyong aplikasyon.

Ang Unang 5 LA ay isang pantay na opportunity employer at gumagawa ng mga desisyon sa trabaho batay sa merito. Nais naming magkaroon ng pinakamahusay na magagamit na mga tao sa bawat trabaho. Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa pagbibigay ng isang lugar ng trabaho na walang pag-aabuso, diskriminasyon, paghihiganti, at walang paggalang o iba pang hindi propesyonal na pag-uugali batay sa kasarian (kabilang ang pagbubuntis, panganganak, pagpapasuso o mga kaugnay na kondisyong medikal), lahi, relihiyon (kabilang ang mga pananamit sa pananamit at pag-aayos ng pamamalakad. ), kulay, kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian at pagpapahayag ng kasarian), pambansang pinagmulan (kasama ang mga paghihigpit sa paggamit ng wika at pagkakaroon ng lisensya sa pagmamaneho na inisyu sa ilalim ng seksyon ng Sasakyan ng Code 12801.9), pinagmulang lahi, pisikal o mental na kapansanan, kondisyong medikal, impormasyong genetiko, katayuan sa pag-aasawa , nakarehistrong katayuan sa kasosyo sa domestic, edad, oryentasyong sekswal, katayuan ng militar at beterano o anumang iba pang batayan na protektado ng pederal, estado o lokal na batas o ordinansa o regulasyon. Ipinagbabawal din ang diskriminasyon, panliligalig, kawalang galang o hindi propesyonal na pag-uugali batay sa pang-unawa na ang sinuman ay may alinman sa mga katangiang iyon, o nauugnay sa isang tao na mayroon o nahihinang mayroon ng alinman sa mga katangiang iyon.

Sumusunod ang Unang 5 LA sa ADA at mga probisyon sa mga karapatan sa kapansanan ng Batas sa Pagtatrabaho at Pabahay sa California. Ibibigay ang pagsasaalang-alang sa makatuwirang tirahan na maaaring kinakailangan para sa mga karapat-dapat na mga aplikante / empleyado upang maisagawa ang mahahalagang tungkulin sa trabaho, kasama ang pakikilahok sa anumang proseso ng paunang trabaho. Ang mga Aplikante na nangangailangan ng makatuwirang tirahan ay dapat makipag-ugnay sa koponan ng Human Resources & Talent Management.

Ang lahat ng mga posisyon ay mananatiling bukas hanggang napunan maliban kung nakasaad sa ibang paraan.

Transparency in Coverage Rule: Ang link na ito ay humahantong sa mga file na nababasa ng machine na ginawang available bilang tugon sa pederal na Transparency in Coverage Rule at kasama ang mga napagkasunduang rate ng serbisyo at mga pinahihintulutang halaga sa labas ng network sa pagitan ng mga health plan at healthcare provider. Ang mga file na nababasa ng makina ay naka-format upang payagan ang mga mananaliksik, regulator, at mga developer ng application na mas madaling ma-access at suriin ang data. Upang ma-access ang mga file na nababasa ng Aetna machine, mangyaring mag-click sa ibinigay na URL: http://www.aetna.com

isalin